Ngày 27/2/2020, đấu giá thanh lý tháo dỡ vật tư thu hồi tại tỉnh Tây Ninh

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/2/2020 do Công an tỉnh Tây Ninh ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá của Công an tỉnh Tây Ninh, như sau: Đấu giá tài sản thanh lý tháo dỡ vật tư thu hồi trụ sở làm việc cũ thuộc Công an Thành Phố Tây Ninh. Bao gồm các hạng mục: nhà ở doanh trại, nhà ăn cán bộ chiến sĩ, nhà trực cổng, cổng tường rào (mặt giáp đường trường chinh và mặt giáp khu đất mở rộng).

- Giá khởi điểm: 115.000.000 đồng.

- Tiền đặt trước: 17.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu của Trung tâm), bản sao giấy CMND, bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 24/02/2020 (thứ hai).

- Xem tài sản trực tiếp 02 ngày: 20&21/02/2020, tại Công an thành phố Tây Ninh.

- Tổ chức đấu giá: 15 giờ 00 phút, ngày 27/02/2020 (thứ năm).

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.