Ngày 27/2/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/2/2020 do bà Nguyễn Phan Khánh Vi, ông Trần Minh Trung và Công ty Cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành ủy quyền như sau: