Ngày 27/2/2020, đấu giá 1 chiếc ca nô tại tỉnh Ninh Thuận

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/2/2020 do y ban nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm ủy quyền như sau:

Thông báo đấu giá: 01 chiếc ca nô, là tài sản thanh lý bán phế liệu của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

1. Tài sản đấu giá: 01 chiếc ca nô, là tài sản thanh lý bán phế liệu của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, như sau:

a) Đặc điểm tài sản:

- Loại phương tiện: Ca nô chở người;

- Kích thước: dài 4 m - rộng 1.8m - cao 0.6m

- Mạn khô: 0.2 m

- Vật liệu vỏ: Composite

- Máy Yamaha: 01; Công suất: 40 CV

- Sức chứa: 4 -6 người.

b) Tình trạng tài sản: Chiếc Ca nô không hoạt động, không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, hệ thống điện: 0%, máy: 22%, Vỏ: 30%, xe lôi Ca nô hư hỏng hoàn toàn, tỷ lệ chung: 20%.

2. Nguồn gốc tài sản và tình trạng pháp lý của tài sản:

a) Nguồn gốc: là tài sản thanh lý bán phế liệu của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

b) Tình trạng pháp lý:

- Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thanh lý chiếc Ca nô của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;

- Biên bản định giá tài sản ngày 09/8/2019 của Hội đồng định giá tài sản.

3. Giá khởi điểm: 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm ngàn đồng); giá này chưa bao gồm thuế và phí, lệ phí khác (nếu có).

4. Bước giá đấu giá: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng) trở lên.

  4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/bộ (Năm mươi ngàn đồng).

b) Tiền đặt trước: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng); nộp tiền mặt tại Trung tâm hoặc nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Ninh Thuận (từ ngày 24/02/2020 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 25/02/2020).

5. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 11/02/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 25/02/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: số 94 đường 16/4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

6. Thời gian và địa điểm xem tài sản: ngày 21/02/2020, 24/02/2020 và ngày 25/02/2020 (trong giờ hành chính) tại trụ sở UBND phường Văn Hải; địa chỉ: Văn Sơn, phường Văn Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 11/02/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 25/02/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Trung tâm phát hành);

- Giấy CMND và sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu là doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

Hồ sơ của người tham gia đấu giá phải hoàn thành theo thời gian đã ấn định.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, phiếu trả giá

8.1. Hình thức đấu giá:

a) Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

b) Giá trả = Giá khởi điểm + Bước giá trở lên.

c) Thời gian nộp, bỏ phiếu trả giá vào thùng phiếu đến 16 giờ 30 phút ngày 25/02/2020.

8.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8.3. Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá: Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

a) Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành;

b) Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá hợp lệ: Phiếu ghi rõ ràng các thông tin (họ và tên, địa chỉ, chữ ký…); số tiền ghi bằng số và ghi bằng chữ phải khớp với nhau (Ví dụ: Bằng số: 200.000.000 đồng; ghi bằng chữ: Hai trăm triệu đồng).

Trường hợp phiếu trả giá mua tài sản đấu giá (Số tiền ghi bằng chữ và số tiền ghi bằng số không khớp với nhau, thì lấy số tiền ghi bằng chữ. Ví dụ: Bằng số: 200.000.000 đồng, ghi bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu đồng).

c) Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá không hợp lệ: Phiếu trả giá dưới giá khởi điểm. Phiếu ghi không đầy đủ thông tin (họ và tên, địa chỉ, chữ ký) và Phiếu ghi không chính xác về số tiền bằng chữ.

9. Thời gian, địa điểm bỏ phiếu: từ ngày 11/02/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 25/02/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

  a) Thời gian đấu giá (công bố giá trả): vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 27/2/2020 (thứ năm).

  b) Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận; số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Địa chỉ liên hệ để biết thông tin chi tiết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3838038). (kèm theo Quy chế cuộc đấu giá số 40/QC-TTDVĐGTS ngày 10/02/2020).