Ngày 27/2/2019, đấu giá 25 xe các loại tại tỉnh Lào Cai

(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Hồng Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/2/2019 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Lào Cai ủy quyền như sau: