Ngày 2/7/2019, đấu giá bán cổ phần Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 4

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4 do Tập đoàn điện lực Việt Nam sở hữu vào ngày 2/7/2019 như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn điện lực Việt Nam

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4

Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn lập quy hoạch, tư vấn khảo sát, tư vấn thiết kế xây dựng các công trình điện ...

Vốn điều lệ thực góp: 158.347.450.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 59.400 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      11.335.910 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     7.746.357 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ 8h00 ngày 05/06/2019 đến 15h30 ngày 25/06/2019

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/06/2019

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          08h30 ngày 02/07/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:      Từ ngày 03/07/2019 đến 16 giờ ngày 09/07/2019

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 04/07/2019 đến ngày 09/07/2019