Ngày 27/12/2019, đấu giá gạo 15% tấm tại thành phố Đà Nẵng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/12/2019 do Cục Dự trữ nhà nước khu vực Đà Nẵng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Cục Dự trữ nhà nước khu vực Đà Nẵng, địa chỉ: Xuân Đán 1, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

3. Tên tài sản đấu giá: Gạo 15% tấm, sản xuất tại Nam Bộ vụ Đông xuân 2018 

TT

Đơn vị tài sản

Địa điểm

để tài sản

Số lượng
(kg)

Giá khởi điểm (Đồng)

Tiền đặt trước 10% (Đồng)

Tiền mua hồ sơ (Đồng)

1

01GHV

Chi cục DTNN Hòa Vang

215.000

1.569.500.000

156.950.000

500.000

2

02GHV

Chi cục DTNN Hòa Vang

200.000

1.460.000.000

146.000.000

500.000

3

03GHV

Chi cục DTNN Hòa Vang

215.000

1.569.500.000

156.950.000

500.000

4

04GHV

Chi cục DTNN Hòa Vang

210.000

1.533.000.000

153.300.000

500.000

5

05GHV

Chi cục DTNN Hòa Vang

210.000

1.533.000.000

153.300.000

500.000

6

06GHV

Chi cục DTNN Hòa Vang

210.000

1.533.000.000

153.300.000

500.000

7

07GHV

Chi cục DTNN Hòa Vang

220.000

1.606.000.000

160.600.000

500.000

8

08GHV

Chi cục DTNN Hòa Vang

210.000

1.533.000.000

153.300.000

500.000

9

09GHV

Chi cục DTNN Hòa Vang

210.000

1.533.000.000

153.300.000

500.000

10

10GHV

Chi cục DTNN Hòa Vang

220.000

1.606.000.000

160.600.000

500.000

11

11GHV

Chi cục DTNN Hòa Vang

220.000

1.606.000.000

160.600.000

500.000

12

12GHV

Chi cục DTNN Hòa Vang

220.000

1.606.000.000

160.600.000

500.000

13

13GHV

Chi cục DTNN Hòa Vang

140.000

1.022.000.000

102.200.000

500.000

14

14GHV

Chi cục DTNN Hòa Vang

143.000

1.043.900.000

104.390.000

500.000

15

15GHV

Chi cục DTNN Hòa Vang

140.000

1.022.000.000

102.200.000

500.000

CỘNG

2.983.000

21.775.900.000

2.177.590.000

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Đến trước 09 giờ 00 ngày 24/12/2019 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 09 giờ 00 ngày 24/12/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

6. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: Đến trước 09 giờ 00 ngày 24/12/2019;

Điều kiện: Có Phiếu đăng ký đấu giá tài sản, đã nộp đủ tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá

Cách thức đăng ký: Cá nhân có Giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: Theo bảng kê ở trên

8. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09 giờ 00 ngày 27/12/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp; Phương thức trả giá lên

10. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678 – 3895593. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.