Ngày 27/12/2019, đấu giá công trình trên đất và MMTB của Chế biến và XK thủy sản Quảng Ninh (tỉnh Quảng Ninh)

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/12/2019 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Hưng Yên ủy quyền như sau: