Ngày 27/12/2018, đấu giá xe ô tô tại tỉnh Tiền Giang

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang, địa chỉ: số 17 đường Hùng Vương, Phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang thông báo đấu giá tài sản của Tòa soạn Báo Ấp Bắc, địa chỉ: số 289 Tết Mậu Thân, Phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vào ngày 27/12/2018 như sau:

1. Tên tài sản: Xe con (Du lịch) 05 chỗ ngồi, biển số 63D-0673, nhãn hiệu MAZDA, số loại 323, số máy 0804815, số khung 000393, Nhật Bản sản xuất năm 1997, màu sơn xám, loại nhiên liệu xăng, xe đã qua sử dụng (theo đăng ký xe ô tô số A0010359 ngày 19/02/1999, tên chủ xe: TÒA SOẠN BÁO ẤP BẮC TG, nơi thường trú: 2 Tết Mậu Thân, P4, TPMT, TG).

Tình trạng xe: Phuộc yếu, băng nệm nội thất cũ, vỏ xe hỏng, bình ắc quy hỏng, thân xe mục sét tại cửa, khung xe; động cơ và các thiết bị khác ngưng hoạt động từ năm 2014, chất lượng còn lại thực tế 30%.

Nơi có tài sản đấu giá: Tòa soạn Báo Ấp Bắc, địa chỉ: số 289 Tết Mậu Thân, Phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: ngày 21/12/2018 và ngày 24/12/2018 (trong giờ hành chính) tại Tòa soạn Báo Ấp Bắc, địa chỉ: số 289 Tết Mậu Thân, Phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Khi xem tài sản phải có giấy giới thiệu của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 00 ngày 24/12/2018.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 40.362.000đồng (Bốn mươi triệu ba trăm sáu mươi hai ngàn đồng).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ (Một trăm ngàn đồng/hồ sơ).

- Tiền đặt trước: 8.000.000 đồng/hồ sơ (Tám triệu đồng/hồ sơ). Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 24/12/2018 đến 16 giờ 00 ngày 26/12/2018 (trong giờ hành chính).

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 00 ngày 24/12/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá theo quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (có chứng nhận của tổ chức công chứng) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

+ Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

— Đơn đăng ký tham gia đấu giá có đóng dấu treo của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

— Đối với cá nhân: chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác (bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản chính để đối chiếu).

Đối với tổ chức: chứng minh nhân dân của người đại diện hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản chính để đối chiếu).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: lúc 14 giờ 00 phút ngày 27 tháng 12 năm 2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang, địa chỉ: số 17 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng đấu.

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang, địa chỉ: số 17 Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang hoặc điện thoại 0273 3878 775 để biết thêm chi tiết./.