Ngày 27/11/2018, đấu giá Vật tư thiết bị, tài sản cố định, công cụ dụng cụ thanh lý tại TPHCM

(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/11/2018 như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn, số 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tài sản đấu giá: Vật tư thiết bị, tài sản cố định, công cụ dụng cụ thanh lý.

Giá khởi điểm của tài sản: 99.697.081 đồng. Đã bao gồm thuế GTGT.

Thời hạn bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 24/11/2018 (trong giờ hành chính).

Thời hạn xem tài sản: Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 20/11/2018 (trong giờ hành chính).

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 22/11/2018, ngày 23/11/2018 và  ngày 26/11/2018. Số tiền đặt trước: 9.969.000 đồng.

Tổ chức đấu giá: Ngày 27/11/2018.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi tổ chức có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn.

Địa điểm mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và đấu giá: Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn, số 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 028. 22 455 120.