Ngày 27/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đan Phượng, Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Đông Á thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại huyện Đan Phượng theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng trả giá lên vào ngày 27/10/2018 cụ thể như sau:

1. Thửa đất A1 thuộc khu Vệ Lăng – Cây Sung, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội. Giá khởi điểm: 32.100.000 đồng/ m2; Phí  hồ sơ: 500.000 đồng/ 01 thửa đất; Tiền đặt trước: 400.000.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 thửa đất.

2. Gồm một thửa đất thuộc khu Đầm Lính, xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội. Giá khởi điểm: 11.200.000 đồng/ m2; Phí hồ sơ: 500.000 đồng/ 01 thửa đất; Tiền đặt trước: 150.000.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 thửa đất.

3. Gồm 34 thửa đất thuộc 11 Lô A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M thuộc khu Đồng Phung, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội. Giá khởi điểm: Lô A: 18.700.000 đồng/ m2; Lô B và lô M: 14.400.000 đồng/ m2; Các lô còn lại: 12.500.000 đồng/ m2; Phí  hồ sơ: 500.000 đồng/ 01 thửa đất; Tiền đặt trước: Tiền đặt trước: Lô A: 220.000.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 thửa đất; Các lô còn lại: 150.000.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 thửa đất.

4. Gồm 4 thửa đất thuộc khu Vườn Quả, xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội. Giá khởi điểm: 7.500.000 đồng/ m2; Phí  hồ sơ: 500.000 đồng/ 01 thửa đất; Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 thửa đất.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 05/10/2018 đến ngày 25/10/2018 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng và UBND xã Song Phượng (đối với khu Cây Sung – Vệ Lăng); UBND xã Hạ Mỗ (đối với khu Đồng Phung); UBND xã Thượng Mỗ (đối với khu Vườn Quả, khu Đầm Lính).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/10/2018 đến ngày 25/10/2018. (trong giờ hành chính).

Thời gian kiểm tra thực địa: Từ 9h30 đến 10h30, ngày 23/10/2018 tại các khu Cây Sung – Vệ Lăng, xã Song Phượng; khu Đồng Phung, xã Hạ Mỗ; khu Vườn Quả, khu Đầm Lính, xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng.

Thời gian mở phiên: 08h00, ngày 27/10/2018: khu Đồng Phung, Hạ Mỗ; 15h00, ngày 27/10/2018: khu Cây Sung – Vệ Lăng, xã Song Phượng; 08h00, ngày 28/10/2018: xã Thượng Mỗ.

Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Hạ Mỗ, Song Phượng, Thượng Mỗ.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng. Điện thoại: 0243.637.264.