Ngày 27/10/2018, đấu giá quyền sử dụng 14 ô đất tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản do UBND huyện Tam Nông ủy quyền vào ngày 27/10/2018 như sau:

Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Tam Nông (Địa chỉ: TT Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ)

2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h00’ từ ngày 27/10/2018 tại Hội trường UBND xã Phương Thịnh

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 14 ô đất ở tại vị trí Khu Cửa Mương (khu 1) xã Phương Thịnh, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. (Danh sách đính kèm)

Diện tích: 92,0m2 ÷ 184,0m2.

4. Giá khởi điểm: 1.000.000đ/m2 ÷ 2.200.000đ/m2.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 24/10/2018 (Trong giờ hành chính) khách hàng đủ điều kiện theo điều 38 Luật Đấu giá Tài sản 2016, đủ điều kiện tài chính, không vi phạm phát luật, nộp tiền đặt trước và nộp hồ sơ đấu giá đúng thời gian quy định, làm các thủ tục và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại UBND xã Phương Thịnh.

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215 và Phòng TC-KH huyện Tam Nông; UBND xã Phương Thịnh.