Ngày 26/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Hải Phòng thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 26/9/2019 ông Vũ Đông Giang –Chấp hành viên Chi cục THADS TP. Cẩm Phả cục Thi hành án Dân sự huyện Long Mỹ ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Hải Phòng. Đ/c: Số 14 Đông Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng. ĐT: 0225.3727786.

Người có tài sản: Ông Vũ Đông Giang – Chức vụ: Chấp hành viên Chi cục THADS TP. Cẩm Phả (Tổ 56, khu 7, Cẩm Thành, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Tài sản bán đấu giá:  QSD 54 m2 đất ở và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ: Tổ 1, khu Tân Lập 2, P. Cẩm Thủy, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. GCNQSDĐ số AK 120429, số vào sổ H891 do UBND thị xã (nay là thành phố) Cẩm Phả cấp ngày 16/01/2007, mang tên ông Vũ Văn Phá và Phan Thị Ninh.

Giá khởi điểm: 2.523.300.000 đ. Tiền đặt trước 504.660.000 đ.

Thời gian bán HS: Từ ngày 06/09/2019 đến 17h00, ngày 23/09/2019.

Thời hạn nộp HS: Trước 16h00, ngày 25/09/2019 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh HP hoặc chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh HP tại Quảng Ninh.

Thời gian, địa điểm ban đấu giá: Dự kiến vào hồi 14h30, ngày 26/09/2019, tại chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Hải Phòng tại Quảng Ninh.