Ngày 26/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân quốc tế thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 26/9/2019 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân quốc tế. Địa chỉ: Số 191A Nguyễn Thị Thập, Trung An, thành Phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Côn, khu phố 4, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

3. Tài sản đấu giá:

- QSDĐ bao gồm: Lô 1 là 2.044 m2 đất trồng lúa, thửa số 660, BĐ số 21 theo GCNQSDĐ số H02649 ngày 10/07/2009; Lô 2 là 3.143,8 m2 đất trồng lúa, thửa số 07,BĐ số 17 theo GCNQSDĐ số H05313 ngày 10/07/2009.

- Nơi có tài sản: Lô 1 tại ấp Bình Trung, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang; Lô 2 tại ấp Thạnh Lạc Đông, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: Lúc 08 giờ 00, ngày 26/09/2019.

- Địa điểm: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân quốc tế.

5. Giá khởi điểm và tiền đặt trước: Giá khởi điểm: Lô 1 là 226.175.141 đồng; Lô 2 là 224.768.737 đồng. Tiền đặt trước cho mỗi lô: 20.000.000 đồng (bằng hình thức CK).

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ 04/09/2019 đến hết 10 giờ 00, ngày 24/09/2019 (giờ hành chính).

- Địa điểm: tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân quốc tế.

7. Thời gian nộp tiền đặt trước và xem tài sản:

- Nộp tiền đặt trước: Từ 23/09 đến hết 16 giờ 00, ngày 25/09/2019

- Xem tài sản: Từ ngày 24/09 đến 25/09/2019.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian địa điểm nêu trên và có đủ điều kiện khác tham gia đấu giá theo quy định của quy chế đấu giá.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên nhiều vòng.

Liên hệ: 02733.976.969.