Ngày 26/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyễn Quế thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/9/2019 do Chi cục THADS huyện Tân Phú Đông ủy quyền như sau:

Chi cục THADS huyện Tân Phú Đông có tài sản đấu giá là:

QSDĐ và CTXD trên đất tại ấp Tân Đông, xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông, gồm: Thửa số 838, diện tích 9586,10 m2; thửa số 839, diện tích 4850,80 m2; thửa số 840, diện tích 830,00 m2; thửa đất số 841 diện tích 420,00 m2; thửa số 461, diện tích 9886,20 m2, thửa số 510, diện tích 1774,80 m2 các thửa đều là đất TCLN. GKĐ: 2.134.235.000 đồng, TĐT: 200.000.000 đồng.

Địa điểm xem hồ sơ, nộp đơn đăng ký đấu giá tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyễn Quế. Đ/c: Ấp Long Hưng, xã Long Chánh, thị xã Gò Công từ ngày thông báo đến ngày 23/09/2019.

Đấu giá 08 giờ 30 ngày 26/9/2019. ĐT: 02733.511.977 - 097.557.6767.