Ngày 26/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất xen ghép liền kề thửa đất số 519, tờ bản đồ 27, tại xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 26/9/2019, cụ thể như sau:
Ngày 26/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

I. ĐẶC ĐIỂM THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Ký hiệu lô đất: Thửa đất xen ghép liền kề thửa đất số 519, tờ bản đồ 27, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang;

2. Vị trí: Vị trí 2 đường Quốc lộ 49A (đoạn từ ngã tư Nhất Hồ đến trụ sở UBND xã Phú Thượng);

3. Diện tích: 58 m2;

4. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

5. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

Đơn giá khởi điểm: 7.200.000 đồng/m2.

(Bằng chữ: Bảy triệu, hai trăm ngàn đồng trên một mét vuông.

Giá trị lô đất: 58 m2 x 7.200.000 đồng/m2 = 417.600.000 đồng.

Mức giá này chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

Tiền đặt trước: 80.000.000 đồng (Támmươi triệu đồng)

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích sử dụng đất, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà Nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định của Luật đất đai năm 2013;

- Là chủ sử dụng đất liền kề có đủ điều kiện gộp thửa với thửa đất xen ghép đưa ra đấu giá;

- Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá thửa đất nói trên.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ: Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Có cam kết gộp thửa đất trúng đấu giá với các thửa đất liền kề mới được đầu tư xây dựng nhà ở, công trình;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ

2. Bước giá: 70.000 đồng/m2tính cho một vòng đấu kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 23/09/2019tại Thửa đất xen ghép liền kề thửa đất số 519, tờ bản đồ 27, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 23/09/2019tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

- Địa điểm: Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, TP Huế.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 23/09/2019.

Tại UBND xã Phú Thượng: Từ 08h00 đến 11h00 ngày 23/09/2019.

5. Thời giannộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 23/09/2019 cho đến 16h30 ngày 25/09/2019 (Tiền đặt trước được xác định có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị)..

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

- Số tài khoản 0161001697979tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ: Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 26/09/2019. Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giátheo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Phú Vang – Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; Sô điện thoại: 02343.958.780.

-Công ty Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995.

Website: chuoigiatri.com.vn.