Ngày 26/9/2019, đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại tỉnh Lào Cai

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/9/2019 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai - Tầng 5, khối 7, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 9 năm 2019, tại Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai.

4. Tên loại khoáng sản, địa điểm khu vực có khoáng sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ và bước giá của 06 điểm mỏ khai thác khoáng sản, cụ thể như sau:

4.1. Quyền khai thác khoáng sản: Điểm mỏ đá (khu vực đã có tài liệu thăm dò), thuộc vị trí thôn Nậm Tang, xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Diện tích: 2,58 ha (Hai phẩy năm tám héc ta).

- Giá khởi điểm: R = 3% (Giá khởi điểm dự kiến tại thời điểm đấu giá: 3.091.321.990 đồng; Bằng chữ: Ba tỷ, không trăm chín mươi mốt triệu ba trăm hai mươi mốt nghìn chín trăm chín mươi đồng).

- Bước giá: 155.000.000 đồng (5% R);

- Tiền đặt trước: 247.000.000 đồng/hồ sơ tham gia đấu giá;

- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

4.2. Quyền khai thác khoáng sản: Điểm mỏ đá (khu vực đã có tài liệu thăm dò), thuộc vị trí thôn Na Hô, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Diện tích: 0,86 ha (Không phẩy tám sáu héc ta).

- Giá khởi điểm: R = 3% (Giá khởi điểm dự kiến tại thời điểm đấu giá: 315.414.000 đồng; Bằng chữ: Ba trăm mười lăm triệu bốn trăm mười bốn nghìn đồng chẵn).

- Bước giá: 16.000.000 đồng ( 5% R );

- Tiền đặt trước: 25.000.000 đồng/hồ sơ tham gia đấu giá.

- Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

4.3. Quyền khai thác khoáng sản: Điểm mỏ đá (khu vực đã có tài liệu thăm dò), vị trí tại Km38, thôn Bắc Ngầm, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Diện tích: 3,0 ha (Ba héc ta).

- Giá khởi điểm: R = 3% (Giá khởi điểm dự kiến tại thời điểm đấu giá: 4.946.105.501 đồng; Bằng chữ: Ba tỷ chín trăm bốn mươi sáu triệu, một trăm linh lăm nghìn lăm trăm linh một đồng).

- Bước giá: 247.000.000 đồng ( 5% R )

- Tiền đặt trước: 396.000 đồng/hồ sơ tham gia đấu giá.

- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

4.4. Quyền khai thác khoáng sản: Điểm mỏ đá (khu vực đã có tài liệu thăm dò), vị trí tại thôn Cốc Sâm 3, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Diện tích: 3,65 ha (Ba phẩy sáu năm héc ta).

- Giá khởi điểm: R = 3% (Giá khởi điểm dự kiến tại thời điểm đấu giá: 6.033.160.139 đồng; Bằng chữ: Sáu tỷ không trăm ba mươi ba triệu một trăm sáu mươi nghìn một trăm ba chín đồng).

- Bước giá: 302.000.000 đồng ( 5% R) ;

- Tiền đặt trước: 483.000.000 đồng/hồ sơ tham gia đấu giá.

- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

4.5. Quyền khai thác khoáng sản: Điểm mỏ đá (khu vực đã có tài liệu thăm dò), thuộc vị trí điểm đá Pá Chiêu, thôn Loong Chai, xã Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Diện tích: 1,5 ha (Một phẩy năm héc ta);

- Giá khởi điểm: R = 3% (giá khởi điểm dự kiến tại thời điểm đấu giá: 1.810.685.322 đồng; Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm mười triệu, sáu trăm tám mươi năm nghìn, ba trăm hai mươi hai đồng);

- Bước giá: 90.534.000 đồng ( 5% R) ;

- Tiền đặt trước: 144.855.000 đồng/hồ sơ;

- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

4.6. Quyền khai thác khoáng sản: Điểm mỏ đá (khu vực đã có tài liệu thăm dò), thuộc vị trí Mỏ đá Vạy Ú, thôn Noong Dờn, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Diện tích: 1,1 ha (Một phẩy một héc ta);

- Giá khởi điểm: R = 3% (giá khởi điểm dự kiến tại thời điểm đấu giá: 1.694.131.530 đồng; Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm chín mươi tư triệu, một trăm ba mươi mốt nghìn, năm trăm ba mươi đồng);

- Bước giá: 84.707.000 đồng ( 5% R);

- Tiền đặt trước: 135.531.000 đồng/hồ sơ;

- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản và bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian địa điểm xem tài sản: Từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019, trong giờ hành chính, khách hàng liên hệ vớiTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn.

- Thời gian địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 10/7/2019 đến ngày 08/8/2019, trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

- Thời gian: Từ ngày 23/9/2019 đến hết ngày 25/9/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Khách hàng nộp bằng tiền mặt vào tài khoản số: 37510000114453 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai; Địa chỉ: Phố 30 tháng 4, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

7. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá:

Từ ngày 09/8/2019 đến ngày 08/9/2019 trong giờ hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai - Khối 7, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tham gia đấu giá phải có đầy đủ Hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Lào Cai phát hành. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá

9. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại:

0214.3824. 914 - 0214.3663.168.