Ngày 26/9/2019, đấu giá máy móc thiết bị thanh lý tại tỉnh Quảng Ninh

(BĐT) -Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh thông báo bán đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 26/9/2019 do Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản thanh lý (Bán gộp cả lô, không bán riêng lẻ tài sản), cụ thể như sau: 

STT

Tên vật tư, thiết bị

Đơn vị

Số lượng

Hiện trạng của tài sản

Đơn giá (đồng)

Giá khởi điểm (đồng)

1

Máy nội soi dạ dày

Model: EPK - 150C

Hãng sản xuất: Pentax

Xuất xứ: Nhật

cái

01

Đã hỏng, không còn khả năng sử dụng, không sửa chữa được

300.000

300.000

2

Lò đốt chất thải rắn y tế

Model: F1-S
Hãng sản xuất: Chuwastar
Xuất xứ: Nhật

cái

01

Đãhỏng, không còn khả năng sử dụng, không sửa chữa được

8.000.000

8.000.000

3

Máy Xquang di động

Model: Inva

Hãng sản xuất: Toshiba

Xuất xứ: Nhật

cái

01

Đã hỏng, không còn khả năng sử dụng, không sửa chữa được, đã tháo rời các bộ phận

2.000.000

2.000.000

4

Máy phân tích sinh hóa tự động

Model: LX300

Hãng sản xuất: Ebra

Xuất xứ: Đức

cái

01

Đã hỏng, không còn khả năng sử dụng, không sửa chữa được

500.000

500.000

Tổng cộng

10.800.000

- Tổng giá khởi điểm: 10.800.000 đồng (Mười triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn).

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng và đăng ký sở hữu tài sản (nếu có). Người mua được tài sản chi trả các loại thuế, chi phí (nếu có).

- Tiền đặt trước: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả; Địa chỉ: Số 371- Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng /hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng chẵn cho một bộ hồ sơ).

- Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ, nộp phiếu trả giá: Từ 8h00 đến 16h00 ngày 10/09/2019 đến ngày 23/09/2019.

- Thời gian xem tài sản: Từ 8h00’ đến 16h00’ ngày 19/09/2019 và ngày 20/09/2019.

- Địa điểm xem tài sản: Tại nơi bảo quản tài sản của Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả.

- Thời gian nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h00’ đến 16h00’ các ngày 23/09/2019; 24/09/2019; 25/09/2019.

- Thời gian công bố giá: Từ 14 giờ 00 phút ngày 26/09/2019.

- Địa điểm bán, nộp hồ sơ đăng kí tham gia đấu giá, địa điểm công bố giá: Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh; Địa chỉ: số 26 phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 02033.816.731.

* Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản. Những người không được đăng ký tham gia đấu giá thực hiện theo quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản .

  * Điều kiện tham gia đấu giá:

  - Có đơn đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ (theo mẫu do Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh phát hành);

  - Đối với tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải có: Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh có chức năng xử lý chất thải nguy hại, chứng nhận đăng kí mã số thuế, chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật.

  - Trong trường hợp là người được uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền hợp pháp.

  - Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật về đấu giá và quy chế của Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh;

  - Nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời gian quy định.

  -Nộp đủ số tiền đặt trước đúng thời gian quy định vào tài khoản của Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh; Số tài khoản: 44010003838368 tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Quảng Ninh hoặc tiền mặt tại công ty.

- Hình thức đấu giá: Trả giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức trả giá lên.