Ngày 26/9/2019, đấu giá lô máy móc, thiết bị tin học tại tỉnh Tây Ninh

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/9/2019 do Chi cục thuế thành phố Tây Ninh ủy quyền như sau:

Tài sản thanh lý của Chi cục thuế thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, như sau:

- Lô máy móc, thiết bị tin học (máy vi tính, máy in, lưu điện, máy điều hòa, máy chiếu, máy CD-RW) đã qua sử dụng.

- Giá khởi điểm: 7.335.000 đồng (đã bao gồm thuế).

- Tiền đặt trước: 1.200.000 đồng.

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 23/9/2019 (thứ hai).

- Tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 phút, ngày 26/9/2019 (thứ năm).

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo, tại nơi có tài sản.

Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản, bản sao giấy CMND.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.