Ngày 26/9/2019, đấu giá Hội trường, giảng đường, phòng hội thảo, nhà làm việc, ký túc xá tại Hà Nội

(BĐT) - Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn I thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 26/9/2019 như sau:

V/v tổ chức đấu giá thuê tài sản gồm: Hội trường, giảng đường, phòng hội thảo, nhà làm việc, ký túc xá tại cơ sở 1 (Thanh Trì) và cơ sở 2 (Đông Anh) Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT I, Km 12 + 200 Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

1. Cơ sở vật chất hiện có để thực hiện cho việc đấu giá:

- Tên, danh mục tài sản, số lượng, đơn giá của tài sản đấu giá như sau:

TT

Tên tài sản

Số lượng

Đơn giá

khởi điểm

1

Phòng nghỉ khép kín – KTX, diện tích 16 m2

25 phòng

150.000/ngày

1.500.000/tháng

2

Phòng làm việc

04 phòng (8 gian)

1.500.000/tháng/gian

3

Nhà tập thể giáo viên

06 phòng

1.500.000/tháng

4

Hội trường học 100 chỗ

01 phòng

3.000.000/ngày

5

Hội trường học 60 chỗ

01 phòng

2.000.000/ngày

6

Nhà tập võ (Diện tích 445 m2 bao gồm nhà và diện tích sân, vườn xung quanh)

01 nhà

15.000.000đ/tháng

7

Nhà ăn tập thể

01 nhà

1.500.000đ/tháng

 

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Kể từ ngày thông báo đến trước 16h00, ngày 20/09/2019 tại Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT I, Km 12 + 200 Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến trước 16h00, ngày 25/09/2019 tại Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT I, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội.

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm (Phụ lục số 01 kèm theo).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng).

- Lệ phí đấu giá: 500.000 đồng/1 hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng).

- Tiền đặt trước (Tiền ký quỹ bảo đảm tham gia đấu giá): 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến trước 16h00, ngày 25/09/2019, đăng ký đấu giá trực tiếp trong giờ hành chính tại Phòng Quản trị, tầng 2 nhà A1, Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT I, Km 12 + 200 Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 phút, ngày 26/09/2019 tại Phòng Hội thảo 303 nhà A1 Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT I, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội.

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, trả giá lên.

2. Thời gian, địa điểm công bố trúng đấu giá: Tại Phòng Hội thảo 303, nhà A1 Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn I, sau khi phiên đấu giá kết thúc.

3. Liên hệ: Đ/c Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó trưởng phòng Quản trị, Trường Cán bộ quản lý NN và PTNT I. Địa chỉ: Km số 12 + 200, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội. Số điện thoại: 0915.033.027.