Ngày 26/9/2019, đấu giá cho thuê mặt bằng làm Căn tin, bãi giữ xe tại Trường THPT Võ Văn Kiệt (tỉnh Vĩnh Long)

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh HCM Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/9/2019 do Trường THPT Võ Văn Kiệt ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh HCM Việt Nam. Địa chỉ: 80 Tam Đảo, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM.

Người có tài sản đấu giá: Trường THPT Võ Văn Kiệt. Địa chỉ: Ấp Trung Tín, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Tài sản đấu giá:

1. Cho thuê mặt bằng làm Căn tin. Diện tích khuôn viên đất là 142,4m2. Thời hạn cho thuê: 1 năm học (8 tháng), Giá khởi điểm: 48.000.000đồng/năm học (Tám tháng). Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/ hồ sơ. Tiền đặt trước: 9.600.000đồng.

2. Cho thuê mặt bằng giữ xe hai bánh. Diện tích khuôn viên đất là 624m2. Thời hạn cho thuê: 1 năm học (8 tháng), Thời hạn cho thuê: 1 năm học (08 tháng). Giá khởi điểm: 48.000.000đồng/năm học (Tám tháng). Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng /hồ sơ. Tiền đặt trước: 9.600.000 đồng.

3. Cho thuê mặt bằng văn phòng phẩm. Diện tích khuôn viên đất là 12m2. Thời hạn cho thuê: 1 năm học (8 tháng). Giá khởi điểm: 9.600.000 đồng/năm học (Tám tháng). Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng /hồ sơ. Tiền đặt trước:1.800.000 đồng.

Thời hạn cho thuê của các tài sản nêu trên được tính cụ thể như sau: Thời hạn cho thuê năm học (2019 – 2020) là 8 tháng, được tính từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/5/2020.Tháng 6, tháng 7, tháng 8 năm 2020 mặt bằng Căn tin, bãi giữ xe hai bánh, Văn phòng phẩm vẫn được hoạt động, không phải đóng tiền thuê (bù vào các ngày nghỉ trong năm). Nhưng phải đóng các khoản sử dụng điện, nước và các chi phí dịch vụ kỹ thuật hạ tầng, … phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm chi phí sử dụng điện, nước và các chi phí dịch vụ kỹ thuật hạ tầng,… phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Phương thức đấu giá: theo phương thức trả giá lên.

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký: Từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 23/9/2019 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Dịch vụ Tài chính tỉnh Vĩnh Long, số 11, đường Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày Thông báo đến ngày 23/9/2019 tại Trường THPT Võ Văn Kiệt (trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá: từ ngày 23/9 đến 16 giờ 00 phút ngày 25/9/2019 (trong giờ hành chính).

Thời gian và địa điểm công bố giá: bắt đầu từ 14 giờ 00 phút ngày 26/9/2019 tại Trường THPT Võ Văn Kiệt, Vũng Liêm, Vĩnh Long.

Điều kiện và cách thức đăng ký: Khách hàng mua hồ sơ, nộp đơn hợp lệ, CMND, giấy đăng ký kinh doanh (nếu có), giấy nộp tiền đặt trước, phiếu trả giá đúng hạn.

Lưu ý:

1. Đối với mặt bằng cho thuê làm Căn tin: Ngoài số tiền thuê tài sản và tiền đảm bảo thực hiện hợp đồng, trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày đấu giá thành người trúng đấu giá còn phải trả số tiền 60.000.000đ cho người đang thuê hiện tại(Chủ Căn tin cũ) đã bỏ tiền ra để xây dựng và sửa chữa Căn tin. Số tiền này không được hoàn lại mà tính khấu hao là 20.000.000đ/năm. Nếu qua năm học (2020-2021) chủ Căn tin không trúng đấu giá, thì sẽ giữ nguyên hiện trạng Căn tin bàn giao cho người trúng đấu giá mới và nhận lại khoản tiền là: 40.000.000đ (60.000.000đ – 20.000.000đ) sau khi trừ đi tiền khấu hao 1 năm từ người trúng đấu giá mới.

2. Đối với mặt bằng giữ xe hai bánh: Ngoài số tiền thuê tài sản và tiền đảm bảo thực hiện hợp đồng, trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày đấu giá thành người trúng đấu giá còn phải trả số tiền 8.000.000đ cho người đang thuê hiện tại (Chủ Nhà xe cũ) đã bỏ tiền ra để xây dựng và sửa chữa Nhà xe. Số tiền này không được hoàn lại mà tính khấu hao là 2.667.000đ/năm. Nếu qua năm học (2020-2021) chủ nhà xe không trúng đấu giá, thì sẽ giữ nguyên hiện trạng nhà xe bàn giao cho người trúng đấu giá mới và nhận lại khoản tiền là: 5.333.000đ (8.000.000đ – 2.667.000đ) sau khi trừ đi tiền khấu hao 1 năm từ người trúng đấu giá mới.

3. Đối với mặt bằng văn phòng phẩm: Ngoài số tiền thuê tài sản và tiền đảm bảo thực hiện hợp đồng, trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày đấu giá thành người trúng đấu giá còn phải trả số tiền 10.200.000đ cho người đang thuê hiện tại (Chủ văn phòng phẩm cũ) đã bỏ tiền ra để xây dựng và sửa chữa Nhà văn phòng phẩm. Số tiền này không được hoàn lại mà tính khấu hao là 3.400.000đ/năm. Nếu qua năm học (2020-2021) chủ văn phòng phẩm không trúng đấu giá, thì sẽ giữ nguyên hiện trạng Nhà văn phòng phẩm bàn giao cho người trúng đấu giá mới và nhận lại khoản tiền là: 6.800.000đ (10.200.000đ – 3.400.000đ) sau khi trừ đi tiền khấu hao 1 năm từ người trúng đấu giá mới.

Khách hàng có nhu cầu biết thêm chi tiết, tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký,…liên hệ trực tiếp: Trung tâm Thông tin Tư vấn và Dịch vụ Tài chính Vĩnh Long, số 11 Hưng Đạo Vương, phường 1, TP.Vĩnh Long. Điện thoại: 02703 822 578.