Ngày 26/8/2019, đấu giá Trạm dừng chân Bà Rịa và mặt bằng kinh doanh tại TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia đấu giá tài sản thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/8/2019 do Ban Quản lý chợ Bà Rịa ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia. Địa chỉ: 102/5/2 Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại: 0902 303 303.

Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý chợ Bà Rịa. Địa chỉ: Đường Ngô Gia Tự, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tài sản đấu giá: Tài sản cho thuê gồm:

1. Trạm dừng chân Bà Rịa diện tích 650 m2, tài sản trên đất là 01 căn nhà cấp III, 02 tầng, năm sử dụng 2007, thời hạn sử dụng 25 năm, thời hạn cho thuê là 05 năm

Giá khởi điểm: 31.200.000đ/tháng x 5 năm (60 tháng) = 1.872.000.000đ (bằng chữ: Một tỷ tám trăm bảy mươi hai triệu đồng chẵn)

2. Mặt bằng Hòa Hạnh lầu 2, Trung tâm thương mại Bà Rịa diện tích 2.500m2 , thời hạn cho thuê 05 năm.

Giá khởi điểm: 41.250.000đ/tháng x 5 năm (60 tháng) = 2.475.000.000đ (bằng chữ: Hai tỷ bốn trăm bảy mươi lăm triệu đồng chẵn)

Xem tài sản từ ngày 02/8/2019 đến ngày 23/8/2019 tại Công ty Cảng Sao Mai Bến Đình.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Bằng 10% giá khởi điểm

Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Giờ hành chính từ ngày 02/8/2019 đến hết ngày 23/8/2019, tại Văn phòng Công ty

Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

Đấu giá: Lúc 08 giờ 00 ngày 26/8/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia. Đấu giá trực tiếp bằng lời nói nhiều vòng theo phương thức trả giá lên