Ngày 26/8/2019, đấu giá quyền sử dụng 8.216 m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/8/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức: Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam (gọi tắt là Công ty)

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang (Địa chỉ: Số 49 đường Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang)

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án Khu đất ở kết hợp với thương mại dịch vụ tại thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A. Giá khởi điểm: 23.162.000.000 đ. Đến 16h00 ngày 23/8/2019 tại Văn phòng Công ty.

Cụ thể:

+ Quyền sử dụng đất: Tổng diện tích quyền sử dụng đất: 8.216 m2.

+ Tài sản gắn liền với đất: (Đính kèm danh mục tài sản).

- Danh mục các loại đất theo Quyết định số 945/QĐUBND ngày 23 tháng 3 năm 2018 của UBND huyện Châu Thành A về việc phê duyệt tổng mặt bằng Khu đất ở kết hợp Thương mại Dịch vụ tại thị Trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang (Đất ở: 5.446 m2; Đất mốc quang trắc 106,0m 2; Đất giao thông: 2.664m2).

- Tọa lạc tại ấp Tân Phú A, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

- Mục đích sử dụng đất: Thực hiện dự án Khu đất ở kết hợp với thương mại dịch vụ tại thị trấn cái tắc, huyện Châu Thành A theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Hình thức sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

- Giá khởi điểm: 23.162.000.000 đ (Hai mươi ba tỷ một trăm sáu mươi hai triệu đồng)

Trong đó:

- Giá trị quyền sử dụng đất là: 21.764.800.000 đ.

- Tài sản trên đất là: 1.397.200.000 đ.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 02 ngày, trong giờ hành chính (Từ ngày 21/8/2019 đến ngày 22/8/2019) tại nơi tài sản tọa lạc.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 05/8/2019 đến 16h00 ngày 23/8/2019 tại Văn phòng Công ty (Trong giờ hành chính).

4. Tiền đặt trước: Tương đương 15% giá khởi điểm (Có làm tròn số).

5. Tiền hồ sơ: 3.000.000 đ/hồ sơ.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 05/8/2019 đến 16h00 ngày 23/8/2019 tại Văn phòng Công ty (Trong giờ hành chính).

- Điều kiện được tham gia đấu giá: Các đối tượng nêu trên được tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

+ Không thuộc các trường hợp bị cấm theo qui định của pháp luật về đấu giá, về đất đai và các qui định khác có liên quan.

+ Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề đầu tư kinh doanh bất động sản, đầu tư xây dựng đảm bảo phù hợp dự án tối thiểu 03 năm tính từ ngày tham gia đấu giá.

+ Năng lực về tài chính: Các đối tượng được tham gia đấu giá phải có đủ năng lực về tài chính phải cung cấp báo cáo tài chính 03 năm gần nhất với kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm liên tiếp phải có lãi, không có lỗ lũy kế.

+ Về năng lực kinh nghiệm: Các đối tượng được tham gia đấu giá phải chứng minh năng lực kinh nghiệm, cụ thể là đã hoàn thành đầu tư xây dựng ít nhất 01 dự án đầu tư xây dựng khu dân cư có qui mô tương đương hoặc lớn hơn diện tích bán đấu giá.

+ Các đối tượng được tham gia đấu giá phải lập Báo cáo tóm tắt phương án đầu tư phù hợp với qui hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt; phải thực hiện dự án đúng theo quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan thẩm quyền phê duyệt; xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng trong thời gian 06 tháng kể từ khi trúng đấu giá và được bàn giao mặt bằng đất ngoài thực địa.

+ Các đối tượng được tham gia đấu giá khi đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản, trong đó có nội dung cam kết thực hiện dự án (nêu rõ thời gian triển khai và thời gian hoàn thành), cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản chi phí khác có liên quan khi trúng đấu giá đúng thời gian quy định và các điều kiện nêu trên.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Công ty.

+ Nộp tiền đặt trước vào ngày 22/8/2019 và trước 16h00 ngày 23/8/2019. Theo thông tin:

. Tài khoản giao dịch: Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam.

. Số tài khoản: 73710000280246 Mở tại: Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hậu Giang.

- Hồ sơ đấu giá gồm:

+ Đơn xin tham gia đấu giá (Theo mẫu).

+ Bản sao y giấy CMND người đại diện pháp luật,

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh + Giấy giới thiệu.

+ Hồ sơ chứng minh năng lực tài chính.

+ Hồ sơ chứng minh năng lực kinh nghiệm.

+ Bảng cam kết thời gian thực hiện dự án.

+ Bảng cam kết sử dụng đất đúng mục đích.

+ Bảng cam kết nộp tiền trúng giá và các khoản chi phí có liên quan đúng qui định.

+ Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm (có làm tròn số).

* Lưu ý: Nếu khách hàng không trúng đấu giá số tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) sẽ được hoàn trả lại ngay sau khi phiên đấu giá kết thúc. Trường hợp trúng đấu giá thì số tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) sẽ trừ vào tiền phải nộp khi trúng đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến tổ chức vào lúc 14h00 ngày 26/8/2019 tại Hội trường Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang (Địa chỉ: Sô 49, đường Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

8. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng phiếu kín nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá tối thiểu do đấu giá viên công bố (Nhưng không vượt quá 10% so với giá khởi điểm), không quy định mức tối đa.

9. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam

Số 37 Đường Trần Thủ Độ, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: (0293) 3. 58.39.39 – 0939.00 77 88

Website: www.daugiaphuongnam.com