Ngày 26/8/2019, đấu giá quyền sử dụng 3 thửa đất tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước đấu giá tài sản thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/8/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đồng Phú ủy quyền như sau:

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đồng Phú. Địa chỉ: Thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

3/ Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất 03 thửa đất có thông tin cụ thể như sau:

3.1/ Thửa đất tại xã Tân Phước (trụ sở UBND xã Tân Phước cũ)

Vị trí: Ấp Cầu Rạt, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

- Thửa đất số: 311       

- Tờ bản đồ số: 32

- Diện tích: 179,8m2

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn;

- Giá khởi điểm: 1.401.262.670 đồng (một tỷ, bốn trăm lẻ một triệu, hai trăm sáu mươi hai ngàn, sáu trăm bảy mươi đồng).

3.2/ Thửa đất tại xã Đồng Tiến (Điểm trường tiểu học cũ)

Vị trí: Ấp 1, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

a. Thửa đất số: 313        

- Tờ bản đồ số: 4

- Diện tích: 724,7m2

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn

- Giá khởi điểm: 637.736.000 đồng (Sáu trăm ba mươi bảy triệu, bảy trăm ba mươi sáu ngàn đồng).

b. Thửa đất số: 314       

- Tờ bản đồ số: 4

- Diện tích: 475,8m2

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn

- Giá khởi điểm: 448.824.519 đồng (Bốn trăm bốn mươi tám triệu, tám trăm hai mươi bốn ngàn, năm trăm mười chín đồng).

Tất cả các lô đất trên sẽ được tổ chức đấu giá riêng lẻ theo từng lô đất.

4/ Tổng giá khởi điểm là: 2.487.823.189 đồng (Hai tỷ, bốn trăm tám mươi bảy triệu, tám trăm hai mươi ba ngàn, một trăm tám mươi chín đồng).

5/ Nguồn gốc tài sản: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

6/ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá.

8/ Số vòng đấu giá: Nhiều vòng cho đến khi không còn người tiếp tục trả giá

  9/ Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký và tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày 02/08/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 23/08/2019, tại 02 địa điểm: Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đồng Phú và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

10/ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 05/08/2019 đến ngày 09/08/2019 tại khu đất đấu giá..

11/ Khoản tiền đặt trước là: 15% của giá khởi điểm của tài sản.

12/ Thời gian và địa điểm đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 26/08/2019 tại Hội trường UBND thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú

13/ Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước từ ngày 02/08/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 23/08/2019, tại 02 địa điểm: Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đồng Phú và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Trường hợp đăng ký thay thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá phát hành.

- Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) và hộ khẩu phải có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là hộ gia đình, cá nhân

- Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) và Giấy phép đăng ký kinh phải có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là tổ chức kinh tế.

- Giấy nộp tiền đặt trước theo đúng quy định.

- Một (01) tổ chức chỉ được một (01) cá nhân đại diện tham gia đấu giá; trường hợp có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một (01) tổng công ty hoặc tập đoàn thì chỉ được một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá; trường hợp tổng công ty hoặc tập đoàn với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được (một) doanh nghiệp tham gia đấu giá

- Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là:

+ 200.000 đồng/ hồ sơ/lô đối với lô đất có giá khởi điểm từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng.

+ 500.000 đồng/ hồ sơ/lô đối với lô đất có giá khởi điểm từ trên 500 triệu đồng..

14/ Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực tài chính và tư cách pháp lý theo quy định pháp luật hiện hành, thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá tại khoản 4, điều 38, Luật Đấu giá tài sản.

Mọi tổ chức có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.