Ngày 26/7/2019, đấu giá xe ô tô MITSUBISHI tại tỉnh Hậu Giang

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/7/2019 do Trường Trung cấp Luật Vị Thanh ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

- Tài sản đấu giá: Xe ô tô biển kiểm soát: 51A-0913; nhãn hiệu: MITSUBISHI; số loại: PAJERO GL; loại xe: Ô tô con; màu sơn: Xanh; số máy: 4G64GM-3898; số khung: 00V31V-21000085; năm sản xuất: 2002; nước sản xuất: Việt Nam; số chỗ ngồi: 07 chỗ; hiện trạng xe đã qua sử dụng.

- Giá khởi điểm: 88.200.000 đồng (Tám mươi tám triệu hai trăm ngàn đồng).

2. Thời hạn, địa điểm niêm yết:

- Thời gian: Từ ngày 12/7/2019 đến ngày 25/7/2019.

- Địa điểm:

+ Trường Trung cấp Luật Vị Thanh;

+ Nơi trưng bày tài sản (Nhà xe Trường Trung cấp Luật Vị Thanh);

+ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Hậu Giang;

+ Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 22/7/2019 và ngày 23/7/2019 (trong giờ hành chính) tại Nhà xe Trường Trung cấp Luật Vị Thanh (Ấp 11, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 12/7/2019 đến 16h30 ngày 23/7/2019 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000đ/hồ sơ

- Tiền đặt trước: 15.000.000đ/hồ sơ. Người đăng ký tham giá nộp từ ngày 23/7/2019 đến 10h30 ngày 25/7/2019 (trong giờ hành chính).

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng phiếu tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 12/7/2019 đến 16h30 ngày 23/7/2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

b) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ gồm:

- Đối với cá nhân:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu Trung tâm quy định).

+ Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác bản gốc còn được lưu hành (để đối chiếu).

+ Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

- Đối với tổ chức:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu Trung tâm quy định).

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh còn đang hoạt động tại thời điểm bán đấu giá và chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác bản gốc còn được lưu hành (để đối chiếu) của người đại diện theo pháp luật của tổ chức tham gia đấu giá.

+ Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

- Đối với người được ủy quyền tham gia đấu giá:

+ Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác bản gốc còn được lưu hành (để đối chiếu) của người được ủy quyền.

+ Văn bản ủy quyền (bản chính).

+ Hồ sơ của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá.

c) Cách thức: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (từ ngày 23/7/2019 đến 10h30 ngày 25/7/2019).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 26/7/2019 tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345 - Fax: 02933 581456;