Ngày 26/7/2019, đấu giá 01 xe ô tô SUZUKI tại tỉnh Quảng Bình

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/7/2019 do Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Tổ dân phố Diêm Trung, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô đã qua sử dụng nhãn hiệu SUZUKI; số loại: VITARA; 05 chỗ ngồi (kể cả lái phụ), loại xe: ô tô con; sơn màu xanh; do Việt Nam sản xuất năm 2005; số máy: 696182; số khung: VN101205; biển kiểm soát: 73B-1268. Tên đăng ký: Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Giá khởi điểm: 72.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi hai triệu đồng)

(Giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế, phí trước bạ và các khoản chi phí khác liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản, ...do bên mua chịu).

  Nơi có tài sản: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

5. Tiền đặt trước: Nộp 20% trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi nghìn đồng)/hồ sơ đăng ký

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản

- Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản; thực hiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định; Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; Không thuộc các đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

- Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình trong thời gian thông báo.

8. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 11/7/2019 đến 16h30’ ngày 23/7/2019.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/7/2019 đến 16h30’ ngày 23/7/2019.

- Thời gian tổ chức đấu giá vào lúc 08h00’ ngày 26/7/2019.

Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. (Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, điện thoại: 0232 3856585, website: https://daugia.quangbinh.gov.vn.