Ngày 26/6/2019, đấu giá thanh lý vật tư, vật liệu tại tỉnh Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Điện Biên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/6/2019 do Viettel Thanh Hóa - Chi nhánh tập đoàn công nghiệp - Viễn thông Quân đội ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên. Địa chỉ: Tổ dân phố 5, phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

2. Người có tài sản đấu giá: Viettel Thanh Hóa - Chi nhánh tập đoàn công nghiệp - Viễn thông Quân đội. Địa chỉ: Tòa nhà Viettel Thanh Hóa, Nam đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Hồi 14 giờ 00 phút ngày 26 tháng 6 năm 2019 tại Viettel Thanh Hóa. Địa chỉ: Tòa nhà Viettel Thanh Hóa, Nam đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

4. Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 

STT

Tên tài sản

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiềnhồ sơ tham gia đấu giá (đồng)

01

Lô hàng CCDC thanh lýgồm 175 đầu mục thiết bị hết niên hạn sử dụng cũ, hỏng không sử dụng được bán sắt vụn

8.746.000

1.700.000

50.000

01

Lô hàng VTTB thanh lýgồm 163 đầu mục thiết bị hết niên hạn sử dụng cũ, hỏng không sử dụng được bán sắt vụn

222.965.000

44.500.000

200.000

231.711.000

46.200.000

250.000

Mức giá khởi điểm trên là giá theo nguyên trạng tại nơi tập kết tài sản của Viettel Thanh Hóa - Chi nhánh tập đoàn công nghiệp - Viễn thông Quân đội (chưa bao gồm thuế VAT theo luật định)

* Tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 50110000052190, mở tại: Ngân hàng đầu tư và phát triển Thanh Hóa. Chủ tài khoản: Viettel Thanh Hóa - Chi nhánh tập đoàn công nghiệp - Viễn thông Quân đội. Trong thời hạn ngày ngày 24, 25/6/2019.

5. Nơi có tài sản đấu giá: Viettel Thanh Hóa - Chi nhánh tập đoàn công nghiệp - Viễn thông Quân đội

Địa chỉ: Tòa nhà Viettel Thanh Hóa, Nam đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 17/6/2019 đến 16 giờ ngày 25/6/2019 (trong giờ hành chính) tại Viettel Thanh Hóa.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản theo quy định nộp hồ sơ tham gia đấu giá trong thời gian quy định.

Chi tiết xin liên hệ.

- Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên. ĐT: 0215 3827 868

- Viettel Thanh Hóa - Chi nhánh tập đoàn công nghiệp - Viễn thông Quân đội. Điện thoại: (0376) 255001

Tổ chức cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến địa điểm thông báo trên để đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản./.

Công ty đấu giá hợp danh Điện Biên thông báo hủy phiên đấu giá tài sản đối với lô hang CCDC và lô hàng VTTB thanh lý của Viettel Thanh Hóa Ngày 11/6/2019
Công ty Đấu giá Hợp danh đã có Thông báo đấu giá số 49/TB-CTĐG về việc tổ chức đấu giá lô hàng CCDC và lô hàng VTTB thanh lý của Viettel Thanh Hóa - Chi nhánh tập đoàn công nghiệp - Viễn thông Quân đội về việc đấu giá tài sản. Phiên đấu giá dự kiến được tổ chức tại hội trường Viettel Thanh Hóa vào 14 giờ ngày 26/6/2019. Tuy nhiên vì lý do khách quan Công ty Đấu giá Hợp danh thông báo hủy phiên đấu giá lô hàng CCDC và lô hàng VTTB thanh lý của Viettel Thanh Hóa - Chi nhánh tập đoàn công nghiệp - Viễn thông Quân đội về việc đấu giá tài sản. Khi có đủ điều kiện, Công ty Đấu giá hợp danh Điện Biên sẽ ra thông báo và tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật hiện hành về đấu giá tài sản.
Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ: Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên. ĐT: 02153827868