Ngày 26/6/2019, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước tại tỉnh Bắc Kạn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/6/2019 do Hạt kiểm lâm huyện Chợ Mới ủy quyền như sau: