Ngày 26/6/2019, đấu giá quyền thuê đất của 11 lô đất tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/6/2019 do Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền thuê đất của 11 lô đất ( với thời hạn thuê 05 năm ) đối với diện tích đất lâm nghiệp đã xử lý vi phạm theo Chỉ thị số 17/2015/CT-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam do Ủy ban nhân dân xã Trà Đông đại diện làm chủ đầu tư.

2. Nơi có tài sản đấu giá: Tiểu khu 766, thuộc các thôn tại xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

3. Vị trí thửa đất, diện tích (ha/lô), địa điểm, đơn giá (đồng/ha/5 năm), giá khởi điểm (đồng/lô), bước giá (đồng/lô), tiền đặt trước(đồng/lô) của các thửa đất đưa ra đấu giá như sau: 

Stt

Vị trí thửa đất

Diện tích (ha)

Địa điểm

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

(Đồng/lô)

1

Lô số 01

1,91

Thôn Định Yên

8.595.000

1.700.000

1.000.000

2

Lô số 02

1,59

Thôn Định Yên

7.155.000

1.400.000

1.000.000

3

Lô số 03

1,93

Thôn Định Yên

8.685.000

1.700.000

1.000.000

4

Lô số 04

0,92

Thôn Phương Đông

4.140.000

800.000

1.000.000

5

Lô số 05

1,91

Thôn Thanh Trước

8.595.000

1.700.000

1.000.000

6

Lô số 06

0,48

Thôn Thanh Trước

2.160.000

400.000

500.000

7

Lô số 07

1,15

Thôn Định Yên

5.175.000

1.000.000

1.000.000

8

Lô số 08

1,31

Thôn Định Yên

5.895.000

1.000.000

1.000.000

9

Lô số 09

1,27

Thôn Định Yên

5.715.000

1.000.000

1.000.000

10

Lô số 10

0,21

Thôn Ba Hương

945.000

150.000

500.000

11

Lô số 11

1,11

Thôn Thanh Trước

4.995.000

900.000

1.000.000

Tổng cộng

13,79

62.055.000

11.750.000

10.000.000

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm phí và các chi phí khác để làm thủ tục cấp quyền sử dụng theo quy định (nếu có), người mua phải chịu nộp theo giá trúng đấu giá

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

+ 1.000.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 lô đất (Một triệu đồng /hồ sơ) đối với những lô đất có diện tích từ 0,5 ha trở xuống.

+ 3.000.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 lô đất (Ba triệu đồng /hồ sơ) đối với những lô đất có diện tích trên 0,5 ha đến 2 ha. Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm thu tiền mua hồ sơ quy định.

5. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Tầng 3, tòa nhà số 88 Trương Chí Cương, P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ)

6. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân xã Trà Đông (Xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam)

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong thời gian niêm yết, thông báo. Khách hàng có nhu cầu thì liên hệ với công ty để sắp xếp thời gian.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

- Mua hồ sơ tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan, mua hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): từ ngày có Thông báo đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 24/6/2019 tại:

+ Ủy ban nhân dân xã Trà Đông (ĐC: Xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam).

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá và tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ 08h00 ngày 24/6/2019 đến 10h30 ngày 25/6/2019 tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Trà Đông (ĐC: Xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam).

- Tiền đặt trước nộp tiền mặt tại UBND xã Trà Đông hoặc nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam, số tài khoản : 040066246479 tại Ngân hàng Thương mại CP Sacombank - CN Quảng Nam.

09. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp.

10. Phương thức trả giá: Trả giá lên.

11. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Lúc 08 giờ 30 phút ngày 26/6/2019 tại Hội trường: Ủy ban nhân dân xã Trà Đông (ĐC: Xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam).

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam; ĐC: Tầng 3, tòa nhà số 88 Trương Chí Cương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Điện thoại: 0235.6338777 hoặc 0905.176.386 Mr Ngọc.