Ngày 26/6/2019, đấu giá bán cổ phần Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế sở hữu vào ngày 26/6/2019 như sau:

Doanh nghiệp phát hành: Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Giới thiệu về doanh nghiệp: Khai thác và chế biến quặng Titan, các chất phụ gia cho vật liệu công nghiệp; Khai thác quặng sắt; Sản xuất sắt, thép, gang,…

Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 4.904.800 cổ phần

Lần đấu giá: 1

Thời gian đấu giá: 26/06/2019

Giá khởi điểm: 11.700 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 100 cổ phần

Bước giá: 100 đồng

Khối lượng tối thiểu: 100 cổ phần

Khối lượng tối đa: 4.904.800 cổ phần

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 4.904.800 cổ phần

Ngày phát hành: 26/06/2019