Ngày 26/5/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/5/2019 do UBND xã Mễ Sở, huyện Văn Giang ủy quyền như sau:

1. Tên của tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: UBND xã Mễ Sở.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở gồm 55 suất tại xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên:

* Vị trí thôn Phú Trạch: Giá khởi điểm (GKĐ) từ 5.500.000 đồng/ m2 đến 8.000.000 đồng/ m2. Gồm: Khu LK-01 (đấu 02 suất); Khu LK-02 (đấu 08 suất); Khu LK-03 (đấu 20 suất).

* Vị trí số 02 thôn Phú Thị: Giá khởi điểm từ 5.000.000 đồng/ m2 đến 6.500.000 đồng/ m2. Gồm: Khu LK-01 (đấu 07 suất); Khu LK-02 (đấu 12 suất); Khu LK-03 (đấu 03 suất).

* Vị trí thôn Hoàng Trạch đất xen kẹp trong khu dân cư: Gồm suất số 01. Giá khởi điểm 4.000.000 đồng/ m2; suất số 02. Giá khởi điểm 4.500.000 đồng/ m2.

* Vị trí  thôn Mễ Sở: Suất số 04. Giá khởi điểm 2.800.000 đồng/ m2

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 70.000.000 đồng/ suất.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 8h00’ Chủ nhật, ngày 26/05/2019 tại Hội trường HĐND - UBND xã Mễ Sở.

5. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp; Phương thức trả giá lên.

6. Cách thức đăng ký, thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện và năng lực đăng ký, mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

- Thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày 08/05/2019 đến 17 giờ 00, ngày 23/05/2019 (trong giờ hành chính, trừ thứ Bảy, Chủ nhật) tại UBND xã Mễ Sở.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Cả ngày 23/05/2019 (thứ 5) buổi sáng từ 8h00’, buổi chiều từ 13h30’ đến hết giờ hành chính tại UBND xã Mễ Sở.

Liên hệ: Phòng TN & MT huyện Văn Giang. ĐT: 0221.3933154; UBND xã Mễ Sở. ĐT: 0221.3939969 và Công ty Đấu giá HD Lạc Việt. ĐT: 024.32115234 hoặc 0935378899.