Ngày 26/4/2019, đấu giá quyền sử dụng đất 21 lô đất tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận thông báo bán đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 26/4/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận ủy quyền như sau: