Ngày 26/2/2019, đấu giá quyền sử dụng 608 lô đất tại huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 26/2/2019 do Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Đắk Hà ủy quyền như sau: