Ngày 26/2/2019, đấu giá quyền khai thác dịch vụ tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí

(BĐT) - Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (BV VN-TĐ UB) thông báo đấu giá một số quyền khai thác dịch vụ vào ngày 26/02/2019 như sau:

1. Tài sản đấu giá:

1.1 Đấu giá quyền khai thác dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy. Địa điểm: Tầng hầm khoa khám bệnh, diện tích 900 m2. Thời gian khai thác: 5 năm kể từ ngày ký hợp đồng. Giá khởi điểm: 80.000.000 đồng/ tháng.

1.2 Đấu giá quyền khai thác dịch vụ trông xe ô tô. Địa điểm: Khu sân bãi khuôn viên Bệnh viện. Thời gian khai thác: 5 năm kể từ ngày ký hợp đồng. Giá khởi điểm: 25.000.000 đồng/ tháng.

1.3. Đấu giá quyền khai thác nhà dinh dưỡng. Địa điểm: Nhà dinh dưỡng sau Trung tâm Ung bướu, diện tích 1240m2. Thời gian khai thác: 5 năm kể từ ngày ký hợp đồng. Giá khởi điểm: 40.000.000 đồng/ tháng.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 11h00, ngày 22/02/2019 tại Bệnh viện Việt Nam –Thụy Điển Uông Bí.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h00, ngày 22/02/2019 tại Bệnh viện Việt Nam –Thụy Điển Uông Bí.

4. Tiền đặt trước: 4.000.000 đồng/ quyền khai thác dịch vụ, nộp trong vòng 03 ngày trước ngày mở đấu giá tại Phòng Tài chính kế toán của Bệnh viện.

5. Phí tham dự: 1.000.000 đồng/ quyền khai thác.

6. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia: Từ ngày phát hành thông báo đến trước 16h00, ngày 22/02/2019. Địa điểm: Phòng Kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00, ngày 26/02/2019 tại Hội trường tầng 3 - Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân - Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí.

8. Thông tin liên hệ: CN Vũ Hải Hằng - Phòng Kế hoạch tổng hợp, Tầng 3 Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí. ĐT: 0203.657.4829 hoặc 0902.207.027.