Ngày 26/12/2019, đấu giá xe ô tô IZUSU tại tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/12/2019 do Công ty công nghiệp hóa chất Mỏ Tây Nguyên ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Gia Lai. Địa chỉ: 34A Cù Chính Lan, phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

2. Người có tài sản đấu giá: Công ty công nghiệp hóa chất Mỏ Tây Nguyên. Địa chỉ: Số 444/4 Lê Duẩn, P.Thắng Lợi, TP.Pleiku, Tỉnh Gia Lai

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: Xe ô tô nhãn hiệu IZUSU đã qua sử dụng biển kiểm soát 81L-1626 có số khung: 57100715; Số máy 237332; Số loại: NQR71R; Năm sản xuất: 2005; Loại xe: Tải T/Kí; Màu sơn: Trắng. Tự trọng: 3.585kg; Tải trọng: 5.100kg; Giấy chứng nhận đăng ký xe số: 0005035 mang tên XN vật liệu nổ Công nghiệp GL do Phòng cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Gia Lai cấp ngày 18/7/2005.

Hiện trạng xe: Khung gầm rỉ sét nhiều, Máy móc kêu, ống xả khói nhiều. bánh xe mòn nhiều. Đèn điện ổn, nội thất cũ, hỏng. Máy hoạt động kêu, ồn, khởi động, chuyển động bình thường. (Chi tiết tài sản xem tại Chi nhánh Công ty).

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 226.850.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi sáu triệu, tám trăm nămmươi nghìn đồng).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/bộ.

Tiền đặt trước: 34.000.000 đồng.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 17 giờ 00 ngày 23/12/2019.

- Địa điểm xem tài sản: tại Công ty Công Nghiệp Hóa mỏ chất Tây Nguyên, địa chỉ 444/4 Lê Duẩn, P.Thắng Lợi, TP.Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 23/12/2019 tại 34A Cù Chính lan, phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời hạn nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 23/12/2019.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016.

Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.   

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan trực tiếp tại Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai KonTum tại tỉnh Gia Lai.

Khách hàng nộp khoản tiền đặt trước và tiền hồ sơ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Gia Lai.

Số tài khoản: 62010007789789

Tại ngân hàng BIDV Gia Lai

- Địa chỉ đăng ký tham gia đấu giá và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: 34A Cù Chính lan, phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Bước giá: Tối thiểu là 2.000.000 đồng.

Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu.

9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 9 giờ 00 ngày 26/12/2019.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại 34A Cù Chính lan, phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

10. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp.

Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký tại địa chỉ: 34A Cù Chính lan, phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. ĐT: (0269) 3746777-0915 250 274.