Ngày 26/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/12/2019 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: 676 QL14, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

3/ Tài sản đấu giá là Quyền sử dụng đất 66 lô đất của các cụm A5, A6, A7 và A8 thuộc Khu dân cư đường Minh Hưng – Đồng Nơ, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (Kèm theo danh sách chi tiết).

- Tổng diện tích là: 16.507,9 m2:

- Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn   

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Tất cả 66 lô đất sẽ được tổ chức đấu giá riêng lẻ theo từng lô

4/ Tổng giá khởi điểm là: 88.940.153.100 đồng (Tám mươi tám tỷ, chín trăm bốn mươi triệu, một trăm năm mươi ba ngàn, một trăm đồng)

5/ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

6/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá.

  7/ Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký và tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày 27/11/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 23/12/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

8/ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019 tại khu đất đấu giá (Khu dân cư đường Minh Hưng – Đồng Nơ, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).

9/ Khoản tiền đặt trước là: 15% của giá khởi điểm của tài sản.

10/ Thời gian và địa điểm đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 26/12/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

11/ Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 27/11/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 23/12/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Trường hợp đăng ký thay thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá phát hành.

- Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) và hộ khẩu phải có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là hộ gia đình, cá nhân.

- Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) và Giấy phép đăng ký kinh phải có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là tổ chức kinh tế.

- Giấy nộp tiền đặt trước theo đúng quy định.

- Cam kết xem tài sản đấu giá.

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

- Một (01) tổ chức chỉ được một (01) cá nhân đại diện tham gia đấu giá; trường hợp có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một (01) tổng công ty hoặc tập đoàn thì chỉ được một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá; trường hợpk tổng công ty hoặc tập đoàn với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được (một) doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000 đồng/ hồ sơ/lô.

13/ Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá tại khoản 4, điều 38, Luật Đấu giá tài sản.

Mọi tổ chức có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.

 

 

BẢNG DANH SÁCH CHI TIẾT 66 LÔ ĐẤT THUỘC
KHU DÂN CƯ ĐƯỜNG MINH HƯNG - ĐỒNG NƠ

 

Stt

Số lô

Số thửa

Diện tích (m²)

Thành tiền (đồng)

Ghi chú

Số cụm

1

4

4

249,9

1.342.712.700

Cụm A5- lô 4

A5

2

5

5

266,9

1.561.631.900

Cụm A5- lô 5

Tổng A5

516,8

2.904.344.600

3

1

7

241,9

1.415.356.900

Cụm A6- lô1

A6

4

2

8

249,9

1.342.712.700

Cụm A6- lô2

5

3

9

249,9

1.342.712.700

Cụm A6- lô3

6

4

10

249,9

1.342.712.700

Cụm A6- lô4

7

5

11

249,9

1.342.712.700

Cụm A6- lô5

8

6

12

249,9

1.342.712.700

Cụm A6- lô6

9

7

13

249,9

1.342.712.700

Cụm A6- lô7

10

8

14

249,9

1.342.712.700

Cụm A6- lô8

11

9

15

249,9

1.342.712.700

Cụm A6- lô9

12

10

16

250,0

1.343.250.000

Cụm A6- lô10

13

11

17

250,0

1.343.250.000

Cụm A6- lô11

14

12

18

250,0

1.343.250.000

Cụm A6- lô12

15

13

19

250,0

1.343.250.000

Cụm A6- lô13

16

14

20

250,0

1.343.250.000

Cụm A6- lô14

17

15

21

250,0

1.343.250.000

Cụm A6- lô15

18

16

22

250,0

1.343.250.000

Cụm A6- lô16

19

17

23

250,0

1.343.250.000

Cụm A6- lô17

20

18

1

250,0

1.343.250.000

Cụm A6- lô 18

21

19

2

250,0

1.343.250.000

Cụm A6- lô 19

22

20

3

250,0

1.343.250.000

Cụm A6- lô 20

23

21

4

250,0

1.343.250.000

Cụm A6- lô 21

24

22

5

250,0

1.343.250.000

Cụm A6- lô 22

25

23

6

250,0

1.343.250.000

Cụm A6- lô 23

26

24

7

250,0

1.343.250.000

Cụm A6- lô 24

Tổng A6

5.991,1

32.305.808.500

27

1

9

250,0

1.343.250.000

Cụm A7- lô 1

A7

28

2

10

250,0

1.343.250.000

Cụm A7- lô 2

29

3

11

250,0

1.343.250.000

Cụm A7- lô 3

30

4

12

250,0

1.343.250.000

Cụm A7- lô 4

31

5

13

250,0

1.343.250.000

Cụm A7- lô 5

32

6

14

250,0

1.343.250.000

Cụm A7- lô 6

33

7

15

250,0

1.343.250.000

Cụm A7- lô 7

34

8

16

250,0

1.343.250.000

Cụm A7- lô 8

35

9

17

250,0

1.343.250.000

Cụm A7- lô 9

36

10

18

250,0

1.343.250.000

Cụm A7- lô 10

37

11

19

250,0

1.343.250.000

Cụm A7- lô 11

38

12

20

250,0

1.343.250.000

Cụm A7- lô 12

39

13

21

250,0

1.343.250.000

Cụm A7- lô 13

40

14

22

250,0

1.343.250.000

Cụm A7- lô 14

41

15

23

250,0

1.343.250.000

Cụm A7- lô 15

42

16

24

250,0

1.343.250.000

Cụm A7- lô 16

43

17

25

250,0

1.343.250.000

Cụm A7- lô 17

44

18

1

250,0

1.343.250.000

Cụm A7- lô 18

45

19

2

250,0

1.343.250.000

Cụm A7- lô 19

46

20

3

250,0

1.343.250.000

Cụm A7- lô 20

47

21

4

250,0

1.343.250.000

Cụm A7- lô 21

48

22

5

250,0

1.343.250.000

Cụm A7- lô 22

49

23

6

250,0

1.343.250.000

Cụm A7- lô 23

50

24

7

250,0

1.343.250.000

Cụm A7- lô24

Tổng A7

6.000,0

32.238.000.000,0

51

1

9

250,0

1.343.250.000

Cụm A8- lô 1

A8

52

2

10

250,0

1.343.250.000

Cụm A8- lô 2

53

3

11

249,9

1.342.712.700

Cụm A8- lô 3

54

4

12

250,0

1.343.250.000

Cụm A8- lô 4

55

5

13

250,0

1.343.250.000

Cụm A8- lô5

56

6

14

250,1

1.343.787.300

Cụm A8- lô 6

57

7

15

250,0

1.343.250.000

Cụm A8- lô 7

58

8

16

250,0

1.343.250.000

Cụm A8- lô 8

59

9

17

250,0

1.343.250.000

Cụm A8- lô 9

60

10

18

250,0

1.343.250.000

Cụm A8- lô 10

61

11

19

250,0

1.343.250.000

Cụm A8- lô 11

62

12

20

250,0

1.343.250.000

Cụm A8- lô 12

63

13

21

250,0

1.343.250.000

Cụm A8- lô 13

64

14

22

250,0

1.343.250.000

Cụm A8- lô 14

65

15

23

250,0

1.343.250.000

Cụm A8- lô 15

66

16

24

250,0

1.343.250.000

Cụm A8- lô 16

Tổng A8

4.000,0

21.492.000.000

Tổng 04 cụm

16.507,90

88.940.153.100