Ngày 26/12/2019, đấu giá khoản nợ xấu của Công ty CP Tập đoàn Đông Thiên Phú

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh DNA thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/12/2019 do Agribank Chi nhánh Sở giao dịch ủy quyền như sau: