Ngày 26/12/2019, đấu giá cho thuê quyền sử dụng 16 ô của nhà lồng thuộc Chợ xã Nghĩa Hiệp (tỉnh Quảng Ngãi)

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/12/2019 do UBND xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người có tài sản đấu giá: UBND xã Nghĩa Hiệp; địa chỉ: Xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: Cho thuê quyền sử dụng 16 ô của nhà lồng thuộc Chợ xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Ký hiệu lô, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và bước giá từng ô của nhà lồng đưa ra đấu giá:

TT

Ký hiệuô

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm

(đồng)

Tiền đặt trước

(đồng)

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá(đồng)

Bước giá

(đồng)

1

Ô1

2,0x3,0=6

57.000.000

10.000.000

150.000

500.000

2

Ô2

2,0x3,0=6

57.000.000

10.000.000

150.000

500.000

3

Ô3

2,0x3,0=6

57.000.000

10.000.000

150.000

500.000

4

Ô4

2,0x3,0=6

57.000.000

10.000.000

150.000

500.000

5

Ô5

2,0x3,0=6

50.000.000

5.000.000

100.000

500.000

6

Ô6

2,0x3,0=6

50.000.000

5.000.000

100.000

500.000

7

Ô7

2,0x3,0=6

50.000.000

5.000.000

100.000

500.000

8

Ô8

2,0x3,0=6

50.000.000

5.000.000

100.000

500.000

9

Ô9

2,0x3,0=6

57.000.000

10.000.000

150.000

500.000

10

Ô10

2,0x3,0=6

43.000.000

5.000.000

100.000

500.000

11

Ô11

2,0x3,0=6

43.000.000

5.000.000

100.000

500.000

12

Ô12

2,0x3,0=6

43.000.000

5.000.000

100.000

500.000

13

Ô13

2,0x3,0=6

36.000.000

5.000.000

100.000

500.000

14

Ô14

2,0x3,0=6

36.000.000

5.000.000

100.000

500.000

15

Ô15

2,0x3,0=6

36.000.000

5.000.000

100.000

500.000

16

Ô16

2,0x3,0=6

36.000.000

5.000.000

100.000

500.000

TỔNG

758.000.000

105.000.000

1.850.000

Thời hạn sử dụng: 20 năm, kể từ ngày ký hợp đồng thuê quyền sử dụng ô của nhà lồng.

Trung tâm tổ chức đấu giá riêng lẻ từng ô của nhà lồng.

Thời hạn, địa điểm xem thực tế, thực địa các ô của nhà lồng: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày 23/12/2019 (trong giờ hành chính) tại Chợ xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá tại UBND xã Nghĩa Hiệp và Trung tâm: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 23/12/2019 (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Tại Trung tâm: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 23/12/2019 (trong giờ hành chính).

+ Tại UBND xã Nghĩa Hiệp: Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, ngày 23/12/2019.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và được phép tham gia đấu giá để thuê quyền sử dụng ô của nhà lồng thuộc Chợ xã Nghĩa Hiệp theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua Hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ toàn bộ nội dung Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong Hồ sơ tham gia đấu giá, điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản và nếu hoàn toàn đồng ý thì nộp Hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm, gồm: Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; Giấy Chứng minh nhân dân (đối với cá nhân) và các giấy tờ có liên quan; Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức, hộ kinh doanh cá thể) có chứng thực hoặc bản phô tô, nếu không có chứng thực thì phải mang theo bản chính để đối chiếu; giấy ủy quyền (nếu có).

Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/12/2019 đến 11 giờ 00 phút, ngày 25/12/2019 (trong giờ hành chính).

Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển/nộp vào tài khoản của Trung tâm số: 4506.201.002596 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thành phố Quảng Ngãi; địa chỉ: Số 47, đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Ngay sau khi nộp tiền đặt trước, người tham gia đấu giá phải cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm nhưng phải còn trong thời gian nộp tiền đặt trước để phát hành Giấy mời tham gia cuộc đấu giá và hoàn tất thủ tục trước khi đấu giá. Trường hợp người tham gia đấu giá không cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước trong thời gian nêu trên cho Trung tâm thì xem như người tham gia đấu giá chưa hoàn tất thủ tục trước khi đấu giá và Trung tâm không chịu trách nhiệm giải quyết.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 26/12/2019 tại Hội trường UBND xã Nghĩa Hiệp.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và muốn biết cụ thể, chi tiết liên hệ trực tiếp đến UBND xã Nghĩa Hiệp hoặc Trung tâm; địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (đối diện UBND phường Nghĩa Chánh; địa chỉ: Đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi); điện thoại: 0255.3828925, 3837018, 3837015, 3837266./.