Ngày 26/12/2018, đấu giá xe ô tô BMW tại thành phố Đà Nẵng

(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Bảo Châu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/12/2018 do Công ty Cổ phần Xi măng Vincem Hải Vân ủy quyền như sau: