Ngày 26/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/11/2018 do Phòng Tài nguyên môi trường huyện Đắk Hà ủy quyền như sau: