Ngày 26/11/2018, đấu giá quyền sử dụng 31 lô đất tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/11/2018 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên, số 58/61Triệu Quốc Đạt, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Quảng Xương, QL 1A, thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: 15 giờ 00 phút ngày 26/11/2018 tại UBND xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

4. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

- Tài sản đấu giá: 31 lô đất thuộc MBQH số 104, 106 UB/TN-MT ngày 06/10/2017; số 123 UB/TN-MT ngày 28/12/2017 thuộc xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

* Thông tin cụ thể về tài sản đấu giá:

- Vị trí khu đất: xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

* Các MBQH có giới hạn như sau:

- MBQH số 104 UB/TN-MT ngày 06/10/2017:

+ Phía Đông:  Giáp đất nông nghiệp

+ Phía Tây:    Giáp đường liên thôn.

+ Phía Nam:  Giáp đường liên thôn.

+ Phía Bắc:    Giáp đất nông nghiệp.

- MBQH số 106 UB/TN-MT ngày 06/10/2017:

+ Phía Đông:  Giáp khu dân cư hiện trạng.

+ Phía Tây:    Giáp khu dân cư hiện trạng.

+ Phía Nam:  Giáp đường liên thôn.

+ Phía Bắc:    Giáp khu dân cư hiện trạng.

- MBQH số 123 UB/TN-MT ngày 28/12/2017:

+ Phía Đông:  Giáp khu dân cư hiện trạng.

+ Phía Tây:    Giáp đường giao thông.

+ Phía Nam:  Giáp đất nông nghiệp.

+ Phía Bắc:    Giáp đất nông nghiệp.

- Tổng diện tích khu đất quy hoạch: 3.840,5m2

+ Lô 1 tới lô 4 MBQH 104 UB/TN-MT ngày 06/10/2017: 125m2

+ Lô 1 tới lô 3 MBQH 106 UB/TN-MT ngày 06/10/2017: 150m2

+ Từ lô DC-18 tới lô DC-21, từ lô DC-55 tới lô DC-57, từ lô DC-164 tới lô DC-174: 120m2

+ Lô DC-154: 115,5m2

+ Lô 163: 127,5m2

+ Lô DC-175: 118,5m2

+ Từ lô DC-176 tới lô DC-178: 123m2

- Đất đấu giá lần này là: 3.840,5m2

- Hạ tầng kỹ thuật: đang đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật mặt bằng 123, hạng mục nền mặt đường.

- Tài sản gắn liền với các lô đất đấu giá: không

* Mục đích, thời hạn sử dụng đất, giới hạn các lô đất:

- Mục đích sử dụng: Đất ở

- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá QSDĐ

- Thời hạn sử dụng đất: Giao đất lâu dài

* Mục đích đấu giá: Khai thác quỹ đất tạo nguồn thu xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế.

5. Giá khởi điểm, bước giá để tổ chức đấu giá:

5.1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

5.2. Bước giá: Bước giá để tổ chức đấu giá là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

6. Tiền đặt trước:

- Cách thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, số tài khoản: 15 08 79 99901 tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TP Bank) – Chi nhánh Thanh Hóa.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21/11/2018 đến hết ngày 23/11/2018 (trong giờ hành chính).

7. Đối tượng tham gia: Hộ gia đình, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai và có đủ điều kiện tham gia đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán, nộp hồ sơ đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 07/11/2018 đến hết ngày 08/11/2018 tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán và thu hồ sơ đấu giá: Từ ngày 07/11/2018 đến hết ngày 23/11/2018 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên và tại UBND xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên trong thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá.

9. Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: (tính cho 01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá):

+ Từ lô 01 tới lô 04 MBQH 104 UB/TN-MT, lô DC-57, lô DC-163, từ lô DC-164 tới lô DC-174 MBQH 123/TN-MT: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng).

+ Từ lô 01 tới lô 03 MBQH 106 UB/TN-MT, từ lô DC-18 tới lô DC-21, từ lô DC-54 tới lô DC-56, lô DC-175: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Quy định trong quy chế của hồ sơ đấu giá.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá:

+ Đấu giá toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu trên.

+ Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, số 58/61 Triệu Quốc Đạt, phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hóa (trong giờ hành chính; điện thoại: 02373.724.994; Email: daugiaqt@gmail.com).