Ngày 26/11/2018, đấu giá 70,034m3 gỗ các loại từ nhóm IIA đến nhóm VIII tại tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá vào ngày 26/11/2018 do Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Don, tỉnh Đắk Lắk ủy quyền như sau: