Ngày 26/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

(BĐT) - Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm - Chi nhánh tại Hậu Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính - Kế hoạch Thị xã Ngã Bảy ủy quyền vào ngày 26/10/2018 như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá: Chi nhánh tại Hậu Giang - Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm - 49 Hoàng Diệu, khu vực 4, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch Thị xã Ngã Bảy - Số 09, đường 3 tháng 2, ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để khai thác chợ Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy, cụ thể:

- Mục đích sử dụng: đất chợ (DCH).

- Vị trí đất: thuộc thửa số 418, tờ bản đố số 04, tọa lạc tại xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

- Diện tích: 1.764,1 m2 (kèm Bản đồ địa chính số 107/TTKTTNMT ngày 11/05/2017 do Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập và được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác nhận ngày 25/5/2017).

- Phần đất có tứ cận tiếp giáp như sau:

+ Đông Bắc giáp đường nhựa;

+ Đông Nam giáp đường D1 (dự mở theo quy hoạch);

+ Tây Bắc giáp đường nhựa;

+ Tây Nam giáp đất dân và hẻm kỹ thuật.

- Tài sản gắn liền với đất: Nhà lồng chợ: thép tiền chế; Xây dựng năm 2008; Diện tích 1.026 m2. Hiện trạng: đã cũ, đang sử dụng (theo Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang).

- Hình thức: Đấu giá quyền sử dụng đất theo phương thức cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất; thời điểm tính tiền thuê đất kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

- Thời hạn thuê đất và tài sản gắn liền với đất: 50 (năm mươi) năm.

Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 1.550.445.000 đồng (Một tỷ, năm trăm năm mươi triệu, bốn trăm bốn mươi lăm nghìn đồng).

Theo Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt tổng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để khai thác chợ Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/Hồ sơ.

Tiền đặt trước: 10% Giá khởi điểm tài sản.

Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 23/10/2018 (Giờ hành chính), tại nơi có tài sản đấu giá, nơi tọa lạc tài sản.

Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Đến hết ngày 23/10/2018(Giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/10/2018 đến ngày 25/10/2018 (Giờ hành chính) - (Tuy nhiên khách hàng tham gia đấu giá có thể nộp tiền đặt trước trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải có thỏa thuận đồng ý của Công ty đấu giá. Tiền đặt trước tham gia đấu giá khách hàng nộp vào tài khoản số 7000201008090 tại Agribank – CN Hậu Giang trước ngày đấu giá). 

Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 26/10/2018, tại Phòng họp số 3 - Tầng 3, Trụ sở Uỷ ban nhân dân thị xã Ngã Bảy - Số 09, đường 3 tháng 2, ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân đại diện tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đại diện tham gia đấu giá; đối với Tổng Công ty thì chỉ được một đại diện của Tổng Công ty hoặc một đại diện doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty đó tham gia đấu giá; đối với doanh nghiệp liên doanh thì chỉ được một đại diện của doanh nghiệp đó tham gia đấu giá. Việc đại diện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp phát hành, trong đó có nội dung cam kết thực hiện dự án theo quy hoạch được phê duyệt và sử dụng đất đúng mục đích đã được quy hoạch.

- Nộp tiền đặt trước theo quy định (10% so với giá khởi điểm).

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ năng lực tài chính, không vi phạm pháp luật về đất đai, giấy phép kinh doanh phải phù hợp với nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá.

Hình thứcvà phương thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Chi nhánh tại Hậu Giang - Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm- 49 Hoàng Diệu, khu vực 4, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Điện thoại: 0292 3917 786.