Ngày 26/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk ủy quyền vào ngày 26/10/2018 như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá: QSDĐ một số thửa tại huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, cụ thể như sau:

STT

QSDĐ theo giấy chứng nhận do UBND huyện Thuận An cấp:

Diện tích/m2

Mục đích sử dụng

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

Cụm TS số I

S 314700 ngày 28/8/2003; BA 200997; ngày 09/4/2010; BA 200936 ngày 30/30/2010; BA 217583 ngày 10/02/2010; BA 200923 ngày 30/3/2010; BA 217557 ngày 01/02/2010; BA 217585 ngày 10/02/2010; BB 627842 ngày 07/05/2010; BB 627991 ngày 25/8/2010; S 527669 ngày 25/7/2003; BB 636912 ngày 02/07/2010; BB 627989 ngày 28/5/2010.

539.517

Đất có rừng trồng sản xuất; N. Rẫy

8.640.000.000

1.728.000.000

Cụm TS số II

BB 627879 ngày 25/8/2010; AK 367669 ngày 19/9/2007.

111.078

1.925.000.000

385.000.000

Cụm TS số III

BA 200994 ngày 30/03/2010; BA 217562 ngày 01/02/2010; BA 217565 ngày 01/02/2010; BA 217559 ngày 01/02/2010; BA 217558 ngày 01/02/2010; BA 217579 ngày 10/02/2010; BA 217564 ngày 01/02/2010; BA 217563 ngày 01/02/2010; BA 217560 ngày 01/02/2010; BB 627809 ngày 28/4/2010; BA 217580 ngày 10/02/2010; BA 217584 ngày 10/02/2010; BB 627990 ngày 28/5/2010; BB 636907 ngày 02/07/2010; S 314665 ngày 25/8/2003; BB 627988 ngày 28/5/2010; BB 627983 ngày 28/5/2010; BB 627992 ngày 28/5/2010; BA200993 ngày 30/3/2010; BA200924 ngày 30/3/2010; BA 200995 ngày 09/4/2010; BA 200996 ngày 09/4/2010; BB 627811 ngày 28/4/2010; BB 627847 ngày 07/5/2010; BB 627826 ngày 28/4/2010; BB 627851 ngày 07/5/2010; BB 627841 ngày 07/5/2010; S 314667 ngày 10/7/2003.

763.644

10.640.000.000

2128000000

Đối với các QSDĐ theo GCN số S 314700 ngày 28/8/2003, S 527669  ngày 25/7/2003 - Cụm tài sản số 1 và số S 314667 ngày 10/7/2003 – Cụm tài sản số 03; do các bên chưa tiến hành thực hiện đăng ký chuyển quyền sử dụng theo quy định do đó, trong trường hợp đấu giá thành, Ngân hàng và người trúng đấu giá có trách nhiệm tự thuận, liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất theo quy định.

Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, lệ phí, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng đất (Thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ ...).

4. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, từ ngày 02/10/2018 đến 17 giờ 00, ngày 23/10/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ bộ hồ sơ.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 26/10/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Đắk Lắk.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ: Số 135 Đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464 để được hướng dẫn chi tiết.