Ngày 26/10/2018, đấu giá quyền sử dụng 1.112 m2 đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền tổ chức đấu giá đất vào ngày 26/10/2018 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 12 lô đất tại Khu trung tâm thương mại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền

2. Diện tích đất: 1112,0 m2;

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT: 

Số
TT

Ký hiệu lô đất theo bản vẽ quy hoạch

hiệu

thửa

đất

Tờ

bản

đồ

số

Diện tích (m2)

Khu vực/Vị trí

Giá tối thiểu (đồng/m2)

Thành tiền (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

 

 

Bước giá

1

Lô D3

T1166

21

90,0

Vị trí 2, Tỉnh lộ 11A, đoạn từ cổng chào thôn Đức Trọng đến giáp ranh thị trấn Sịa

1.100.000

99.000.000

15.000.000

5.000.000

2

Lô D4

T1167

21

90,0

1.100.000

99.000.000

15.000.000

5.000.000

3

Lô D5

T1168

21

90,0

1.100.000

99.000.000

15.000.000

5.000.000

4

Lô D6

T1169

21

90,0

1.100.000

99.000.000

15.000.000

5.000.000

5

Lô D7

T1170

21

90,0

1.100.000

99.000.000

15.000.000

5.000.000

6

Lô D8

T1171

21

106,0

1.200.000

127.200.000

15.000.000

6.000.000

7

Lô D9

T1172

21

106,0

1.000.000

106.000.000

15.000.000

5.000.000

8

Lô D10

T1173

21

90,0

900.000

81.000.000

12.000.000

4.000.000

9

Lô D11

T1174

21

90,0

900.000

81.000.000

12.000.000

4.000.000

10

Lô D12

T1175

21

90,0

900.000

81.000.000

12.000.000

4.000.000

11

Lô D13

T1176

21

90,0

900.000

81.000.000

12.000.000

4.000.000

12

Lô D14

T1177

21

90,0

900.000

81.000.000

12.000.000

4.000.000

TỔNG

1112,0

1.133.200.000

165.000.000

III. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BÁN, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, TIỀN MUA HỒ SƠ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 16 giờ 00’’ ngày 23/10/2018 tại vị trí đất theo thông báo đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo cho đến 16 giờ 00’’ ngày 23/10/2018 tại Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế theo theo đúng thời gian quy định.

4. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

* Ngày 23/10/2018 đến ngày 25/10/2018 (trong giờ hành chính) tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Chi nhánh Công ty CP Tư vấn DV Về TS-BĐS DATC tại TP Huế số 55110000647573 Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế (41 Hùng Vương-TP Huế)

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/lô

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ: 08 giờ 00’’ ngày 26/10/2018 tại Hội trường Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền

V. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

VI. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU THAM GIA ĐẤU GIÁ XIN LIÊN HỆ:

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế - 22 Tố Hữu, Huế. ĐT: 0234.3832542-0914079393.

- Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền. ĐT: 0234.3556606