Ngày 26/10/2018, đấu giá cho thuê 14 lô đất sản xuất kinh doanh tại thành phố Pleiku, Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá cho thuê tài sản do Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp Diên Phú ủy quyền vào ngày 26/10/2018 như sau:

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp Diên Phú Tại Thôn 5, xã Diên Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Đơn vị thực hiện việc bán đấu giá tài sản: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Tổng số tài sản bán đấu giá: Đấu giá cho thuê 14 lô đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, thời hạn sử dụng 50 năm:

- Vị trí giáp đường QH D5: 01 lô.

- Vị trí thuộc đường QH D2, D3, D4: 10 lô.

- Vị trí giao nhau (lô góc) giữa các đường QH D2,D3; D2,D4; D3,D4 : 03 lô.

Tổng diện tích: 53.410,24 m2

Nguồn gốc:

Mục đích sử dụng đất: Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp.

Hình thức: Thuê đất, nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Thời hạn sử dụng đất: 50 năm, kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

Thời gian và địa điểm xem tài sản bán đấu giá: Từ ngày 01/10/2018 đến 15 giờ 00 phút, ngày 19/10/2018 (giờ hành chính), tại nơi có tài sản và được Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp Diên Phú giới thiệu.

Thời gian, địa điểm bán, nhận và kết thúc hồ sơ: Từ ngày 01/10/2018 đến 16 giờ 00 phút, ngày 23/10/2018 (giờ hành chính), tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát hoặc Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp Diên Phú.

Tổng giá khởi điểm: 19.063.904.000 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ không trăm sáu mươi ba triệu chín trăm lẻ tư ngàn đồng)

Tiền đặt trước: 5% giá khởi điểm của tài sản.

Phí tham gia đấu giá: Thửa đất có diện tích từ 0,5ha trở xuống tiền phí là: 1.000.000đ/hồ sơ; Thửa đất có diện tích trên 0,5ha đến dưới 2ha tiền phí là 3.000.000đ/hồ sơ

Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá. Người tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Thời gian và địa điểm bán đấu giá: Vào lúc 08 giờ, 00 phút, ngày 26/10/2018 tại Tại Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp Diên Phú (thôn 5, xã Diên Phú, TP. Plieku, Gia Lai)

Thông tin liên hệ: Để biết thêm chi tiết, liên hệ Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai. Điện Thoại: 0269.3887339.