Ngày 26/10/2018 đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Tổng Công ty MBLAND

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo ngày 26/10/2018 tổ chức đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Tổng Công ty MBLAND do Tổng công ty Trực thăng Việt Nam - Công ty TNHH sở hữu như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Trực thăng Việt Nam - Công ty TNHH

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Tổng Công ty MBLAND

Địa chỉ: Tầng 4 tháp A Keangnam Hanoi Landmark Tower, khu E6 đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Bất động sản

Vốn điều lệ: 653.730.980.000 đồng

Hình thức đấu giá: Đấu giá theo lô

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 12.366 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm lô cổ phần: 250.785.756.990 đồng/lô

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      20.280.265 cổ phần

Số lượng cổ phần của một lô chào bán:      20.280.265 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     20.280.265 cổ phần

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư:

+ Thời gian: từ 01/10/2018 đến ngày 09/10/2018

+ Địa điểm: trụ sở của Tổng công ty Trực thăng Việt Nam - Công ty TNHH

Thời gian công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện: chậm nhất ngày 17/10/2018

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ ngày 18/10/2018 đến 15h30 ngày 23/10/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 9 giờ 00 phút ngày 26/10/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          09h15 ngày 26/10/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:      Từ ngày 27/10/2018 đến ngày 02/11/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 31/10/2018