Ngày 26/02/2019, đấu giá vật liệu thu hồi do tháo dỡ nhà xưởng thực hành của Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/02/2019 do Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh– địa chỉ tại Tầng 7, tòa nhà MB Việt Trì, số 1596 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - thông báo cuộc đấu giá tài sản:

2.  Đơn vị có tài sản đấu giá: Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ – Khu 1, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

3. Tên tài sản đấu giá: Vật liệu thu hồi do tháo dỡ nhà xưởng thực hành của nhà trường, gồm: 

TT

Tên tài sản

ĐVT

Số lượng

1

Cửa sắt 2,3m x 0,47m

Kg

736

2

Khuân cửa sắt

Kg

344

3

Cửa sổ gỗ 1,4m x 1,5m

Cánh

16

4

Hoa sắt cửa sổ 1,4m x 1,5m

Kg

20

5

Hoa sắt ở gió cửa sổ gỗ 0,66m x 0,5m

Bộ

2

6

Sắt định hình C50 x 130

Kg

493

7

Sắt định hình V50

Kg

1466

8

Tôn lợp 1,1m x1,85m

Kg

56

9

Tôn 1,1m x 6m

Kg

200

10

Vỉ kèo sắt định hình V70

Kg

187

Nơi có tài sản đấu giá:Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ - Khu 1, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá

- Giá khởi điểm: 24.463.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi tư triệu bốn trăm sáu mươi ba nghìn đồng)

- Tiền đặt trước: 4.500.000 VNĐ (Bốn triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời gian 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

- Bước giá: 200.000 VNĐ (Hai trăm nghìn đồng chẵn).

5. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 20/02/2019 (trong giờ hành chính).

6. Thời gian tham khảo, mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

a. Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 15/02/2019 đến ngày 23/02/2019 (trong giờ hành chính).

b. Mua hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại: Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh – tầng 7, tòa nhà MB Việt Trì, số 1596 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

c. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 100.000 VNĐ/ hồ sơ (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng một bộ hồ sơ).

7. Hình thức, phương thức, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng đấu. Phương thức trả giá lên.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật, có năng lực tài chính và khả năng thanh toán đối với tài sản đấu giá theo quy định pháp luật;

- Cách thức đăng ký: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh số: 033704063457777 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

8. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

a. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá là: 9h30 ngày 26/02/2019.

b. Địa điểm Tổ chức cuộc đấu giá: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh – tầng 7, tòa nhà MB Việt Trì, số 1596 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Chi tiết xin liên hệ:

- Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh. Điện thoại: 02103 818 999.