Ngày 26/02/2019, đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Lilama 10

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Lilama 10 do Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP sở hữu vào ngày 26/02/2019 như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Lilama 10

Địa chỉ: Tòa nhà Lilama 10, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình công nghiệp, đường dây tải điện, lắp ráp máy móc thiết bị, máy móc

Vốn điều lệ: 98.900.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 41.480 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      1.488.600 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     0 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ 8h00 ngày 25/01/2019 đến 15h30 ngày 19/02/2019

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 22/02/2019

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          08h30 ngày 26/02/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:      Từ ngày 27/02/2019 đến 16 giờ ngày 05/03/2019

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 28/02/2019 đến ngày 05/03/2019