Ngày 26/01/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Đông Á thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại huyện Phú Xuyên vào ngày 26/01/2019 theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng trả giá lên như sau:

Tài sản bán đấu giá:

1. QSDĐ ở tại đường vào trường cấp III, thôn Đại Nghiệp, xã Tân Dân: Gồm 10 thửa phân thành 2 lô:

Lô 1: 04 thửa, diện tích 102 m2/ thửa, giá khởi điểm 8.000.000 đồng/ m2, tiền đặt trước 125.000.000 đồng/ thửa, phí hồ sơ 500.000 đồng/ thửa.

Lô 2: 06 thửa, diện tích từ 95,1 m2 đến 101,7 m2, giá khởi điểm 5.000.000 đồng/ m2, tiền đặt trước 95.000.000 đồng/ thửa, phí hồ sơ 500.000 đồng/ thửa.

2. QSDĐ ở tại ao đường Quân Sự, thôn Tư Can, xã Châu Can: Gồm 05 thửa, diện tích 90 m2/ thửa, giá khởi điểm 7.500.000 đồng/ m2, tiền đặt trước 110.000.000 đồng/ thửa, phí hồ sơ 500.000 đồng/ thửa.

3. QSDĐ ở tại Đồng Xép Ngoài, thôn Phú Đôi, xã Đại Thắng: Gồm 01 thửa, diện tích 67,5 m2, giá khởi điểm 9.000.000 đồng/ m2, tiền đặt trước 150.000.000 đồng/ thửa, phí hồ sơ 500.000 đồng/ thửa.

4. QSDĐ ở tại Nhà Mẫu giáo cũ, thôn Tri Thủy, xã Tri Thủy: Gồm 03 thửa, diện tích từ 77,8 m2 đến 78,2 m2, giá khởi điểm 2.000.000 đồng/ m2, tiền đặt trước 25.000.000 đồng/ thửa, phí hồ sơ 100.000 đồng/ thửa.

* Thời gian bán, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước, thăm thực địa:

- Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ: Từ 27/12/2018 đến 24/01/2019. Cụ thể: Tại trụ sở Công ty CP Bán đấu giá Đông Á: Từ 27/12/2018 đến 24/01/2019. Tại Trụ sở Ban tiếp công dân UBND huyện Phú Xuyên vào ngày 27/12/2018; ngày 03, 07, 10, 14, 17/01/2019 và từ 21 - 24/01/2019.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 23/01/2019 đến 17h00’, ngày 24/01/2019.

- Thời gian thăm thực địa: Ngày 23/01/2019 và 24/01/2019.

* Thời gian, địa điểm mở phiên đấu giá:

- Thời gian: 07h30’, ngày 26/01/2019 (thứ Bẩy).

- Địa điểm: Tại Nhà Văn hóa trung tâm huyện Phú Xuyên. Địa chỉ: Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên.

* Các thông tin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên. ĐT: 0948.612.662.; Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á. ĐT: 0982.233.274.