Ngày 26/01/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

(BĐT) - Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và bán đấu giá tài sản Điện Biên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/01/2019 do Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Ảng ủy quyền như sau:

1) Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và bán đấu giá tài sản Điện Biên.

Địa chỉ: tổ 5, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

2) Người có tài sản đấu giá: Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

Địa chỉ: Khối bản Hón, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

3) Tên tài sản: Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất làm nhà ở đối với 09 thửa đất lô LK3 (theo bản vẽ quy hoạch) thuộc Tờ bản đồ số 42, tổ dân phố 3, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng (chi tiết các thửa đất có trong hồ sơ đấu giá)

4) Nơi có tài sản đấu giá: Tổ dân phố 3, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng

5) Giá khởi điểm, diện tích của tài sản đấu giá, tiền đặt trước.

- Tổng giá khởi điểm (09 thửa đất): 5.274.820.833 đồng (các thửa đất đấu giá có giá khởi điểm từ 530.950.000 đồng/01 thửa đến 597.916.667 đồng/01 thửa).

- Tổng diện tích (09 thửa đất): 882,2 m2 (các thửa đất có diện tích từ 88,8 m2/01 thửa đất đến 100 m2/01 thửa đất)

- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của từng thửa đất đấu giá

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/01/2019 đến 17 giờ ngày 24/01/2019

Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 8916 201 00 1120 Mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam Chi nhánh huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên; Chủ tài khoản: Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

6) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian bán hồ sơ (phát hành hồ sơ) cho người tham gia đấu giá: Từ 08 giờ ngày 09/01/2019 đến 16 giờ ngày 24/01/2019 (trong giờ hành chính) tại Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Bán đấu giá tài sản Điện Biên. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ.

- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ (nộp hồ sơ) đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ ngày 21/01/2019 đến 16 giờ ngày 24/01/2019 (trong giờ hành chính) tại Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá không bị cấm theo quy định khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản và nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Ảng trong thời gian quy định.

7) Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 26 tháng 01 năm 2019 tại Hội trường tầng 1 trụ sở HĐND-UBND huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

- Địa chỉ: Thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

Chi tiết xin liên hệ

- Công ty TNHH TMDV và Bán đấu giá tài sản Điện Biên. ĐT: 0215 3827 868

- Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. ĐT: 0215 3503 029